Sempergreen is trots om te melden dat haar groene gevelsysteem SemperGreenwall het brandveiligheidscertificaat A2-s2-d0 heeft behaald. Deze brandklasse is vaak een vereiste bij hoogbouwprojecten. Het groene gevelsysteem van Sempergreen beschikte reeds over het certificaat B-s2,d0. Hiermee was het groene gevelsysteem al geschikt voor projectmatige toepassingen, waarbij ook toepassing in vluchtwegen is toegestaan. Met de toevoeging van de A2-s2-d0 certificering, biedt de SemperGreenwall nu ook een brandveilige oplossing voor hoogbouwprojecten. Hiermee is de SemperGreenwall het eerste groene gevelsysteem in de markt dat aan deze zeer strenge brandveiligheidseisen kan voldoen.

Innovatief Flexipanel A2 bestand tegen brandontwikkeling en windlasten
Een SemperGreenwall is een modulair groene gevelsysteem, dat opgebouwd wordt uit voorbegroeide Flexipanels. Deze panelen zijn uiterst flexibel, waardoor het systeem ook toepasbaar is op gewelfde oppervlakken of hoekoplossingen. Om te kunnen voldoen aan de strenge veiligheidseisen die vaak gelden bij hoogbouwprojecten is het standaard Flexipanel doorontwikkeld tot het innovatie Flexipanel A2. Zo is dit nieuwe Flexipanel niet alleen bestand tegen brandontwikkeling, maar ook tegen andere extreme omstandigheden, zoals zware windlasten.

banner_xentro_Gevels en isolatiejpg

Getest op vlamoverslag en verbrandingswaarden
De mogelijke risico’s die kunnen ontstaan bij brand in hoogbouw zijn zeer groot. De bouweisen voor hoogbouwprojecten zijn als gevolg daarvan uiterst streng. Om het brandveiligheidscertificaat A2-s2-d0 te behalen, is het Flexipanel A2 onderworpen aan onderstaande testen, uitgevoerd door Fire Safety Expert Efectis. Hierbij werd onder andere gelet op verbrandingswaarden en vlamoverslag.

  • Single Burning Item (SBI) test, conform EN 13823
    Deze test bepaalt de hitteafgifte, vlamuitbreiding, rookontwikkeling en de vorming van brandende druppels
  • Heat of combustion test (calorische bom), conform EN ISO 1716

Een test om de maximale verbrandingswaarde te bepalen

Uit de testen is gebleken, dat het Flexipanel A2 volgens de Europese brandclassificatie (EN 13501-1) nauwelijks tot geen bijdrage levert aan de ontwikkeling van een brand en geen smeltende delen kan veroorzaken, enkel een lichte rookontwikkeling.

Antwoord op marktvraag naar natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen
De SemperGreenwall is hiermee het allereerste groene gevelsysteem in de markt, dat voldoet aan de brandveiligheidseisen voor hoogbouwprojecten. Met het Flexipanel A2 maakt Sempergreen het voor architecten en projectontwikkelaars nu ook mogelijk om een brandveilig groene gevelsysteem toe te passen bij hoogbouwprojecten. Hiermee wordt de marktvraag naar natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen beantwoordt.

SemperGreenwall-project-Eden-Tower,-Frankfurt

Woontoren Eden Tower in Frankfurt eerste project
De eerste opdrachten voor hoogbouwprojecten met de toepassing van Flexipanel A2 worden dit jaar al gerealiseerd, waaronder een woontoren van maar liefst 98 meter hoog in Frankfurt, genaamd Eden Tower. Sempergreen verwacht dat er nog veel gelijksoortige projecten zullen volgen.

‘Woontoren Eden Tower in Frankfurt is met haar indrukwekkende 98 meter hoogte het allereerste hoogbouwproject dat gerealiseerd zal worden met een SemperGreenwall conform brandklasse A2-s2-d0’

Logo SemperGreenwall