Om houten balken constructief met metselwerk te verbinden wordt gebruik gemaakt van raveel- of gordingschoenen. Afhankelijk van de te verwachte constructieve belasting op de gevel dient er een berekening gemaakt te worden waarbij de capaciteit van de raveel- of gordingschoenen een belangrijk onderdeel is.

Om te beoordelen welke krachten het spouwanker kan opnemen zijn de relevante producteigenschappen van raveel- of gordingschoenen en de manier waarop deze beproefd moeten worden in de geharmoniseerde productnorm NEN-EN 845-1 opgenomen. Voor raveel- of gordingschoenen die vallen onder de scope van deze productnorm geldt onder meer de vereiste dat deze van een van de in de norm genoemde metaal soorten vervaardigd moeten zijn.

Per metselwerk steensoort dient de producent aan te geven wat de producteigenschappen van de raveel- of gordingschoenen zijn middels een prestatieverklaring. Om deze prestatieverklaring te onderbouwen moet een beproeving zijn uitgevoerd en te zijn gerapporteerd door een daarvoor geaccrediteerde aangewezen instantie ‘Notified Body’ (NoBo).

Notified Body
SKG-IKOB is een door de Nederlandse overheid aangewezen NoBo. In het SKG-IKOB laboratorium in Geldermalsen kunnen de onder de scope van NEN-EN 845-1 vallende raveel- of gordingschoenen onder accreditatie worden beproefd. Om een geldige ITT beproeving uit te voeren moet een NoBo voor de beproeving geaccrediteerd zijn. De beproevingsnorm die voor raveel- of gordingschoenen vanuit de productnorm voor nevenproducten voor metselwerk NEN-EN 845-1 wordt aangewezen is NEN-EN 846-9.

voor meer informatie ga naar: www.skgikob.nl