Bouwen in de binnenstad

De trek naar de stad zorgt ervoor dat nieuwbouw en onderhoud een constante factor zijn in het straatbeeld van de stad. De moderne stadsbewoner accepteert die overlast (stank, geluid, afzettingen etcetera) niet zonder meer. Bouwers zullen daarom steeds meer moeten samenwerken met zowel de omgeving als de opdrachtgever. In goede samenwerking en met betere communicatie kan gezorgd worden voor een beter, duurzamer en minder verstorend proces. Zo kan bouwmaterieel met Het Nieuwe Draaien en door nieuwe brandstoftechnieken (bijvoorbeeld GTL fuel) zuiniger, stiller én schoner werken. Nieuwe functies (omgevingsmanager) en technologieën  (de Bouwapp) helpen met de communicatie.

Risk én return

Afgelopen jaren was er een tendens waarneembaar dat meer en meer risico’s door aannemers werden geaccepteerd.  Dat heeft niet alleen te maken met nieuwe contractvormen, maar ook met de aanbestedingsmarkt. Bij andere contractverantwoordelijkheden horen ook andere werkzaamheden en daardoor vaak hogere risico’s. Die risico’s moeten weloverwogen worden aangegaan, met een gecalculeerde inschatting van het risico, de kosten van mitigatie of verzekering en een grondige afweging van de eventuele consequenties. Met specifiek contract- en risicomanagement zijn de risico’s te managen. Het voordeel is dat de concurrentie niet alleen meer op prijs is en dat er tegen het hogere risico ook een hogere return staat.

Smart infra

Inzicht in wie wat waar doet, is de basis voor een beter project en een betere samenwerking. Veel werken zijn groots, complex, ondergronds en ‘just in time’. Voor wat betreft het bouwproces kan monitoring en realtime communicatie zorgen voor optimalisatie hiervan. Een sleutelrol is weggelegd voor Internet of Things en Big Data. Als met behulp van track and trace-systemen bekend is waar het product is, kan het bouwproces efficiënter worden  en verstoringen worden beperkt. Voorbeelden met de Bouwhub en stadslogistiek tonen aan dat hier nog veel (efficiency) winst behaald kan worden.

Sector Banker Bouw

Sectoreconoom Bouw

 

Petran van Heel is Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de bouw.