Het installeren van zonnepanelen kende de laatste jaren een enorme opmars. Woningeigenaren ontvangen een subsidie, er zijn gunstige fiscale regelingen en salderingsregelingen die deze investering de moeite waard maakten. Nu worden we echter de rekening gepresenteerd: het huidige elektriciteitsnet is niet geschikt om al die extra opgewekte energie te vervoeren en er moet op zoek gegaan worden naar nieuwe oplossingen.

Salderingsregeling
Zonnepanelen wekken stroom op tijdens erg zonnige momenten, wanneer deze energie niet wordt opgebruikt, mag je ze terug op het stroomnet sturen. Na zonsondergang neem je opnieuw deze stroom van het net om je huis van elektriciteit te voorzien. Omdat je zowel producent als gebruiker bent van energie, kan je zo je energiefactuur erg drukken. 

Nu iedereen massaal zonnepanelen laat installeren en gebruik maakt van dit salderingsprincipe lijkt het systeem op zijn grenzen te stoten. De elektriciteitskabels die door de straten lopen hebben niet voldoende capaciteit om al deze stromen te organiseren met overbelasting en zelfs stroomonderbrekingen als gevolg. Er werd daarom besloten om het salderingsprincipe stelselmatig af te bouwen. 

Subsidie voor thuisbatterij
Maar wat dan met al die mooie elektriciteit uit zonne-energie die je overdag produceert met je zonnepanelen? Moet die dan gewoon verloren gaan? Netbeheerder Liander komt met een nieuwe suggestie op de proppen, namelijk een subsidie voor een thuisbatterij. Een thuisbatterij brengt immers twee grote voordelen met zich mee. 

Enerzijds zal een deel van de opgewekte zonne-energie thuis worden opgeslagen zodat ze later op de dag kan worden opgebruikt. Dit maakt dat je als eigenaar van zonnepanelen langer van je eigen opgewekte energie gebruik kunt maken. Ook op het ogenblik dat de zon niet schijnt, vaak de momenten waarop je meer energie verbruikt.

Ten tweede zorgt een thuisbatterij ervoor dat er minder overbodige zonne-energie naar het net wordt teruggestuurd, waardoor overbelasting zal worden getemperd op piekmomenten. Pas wanneer de batterij volgeladen is, zal weer energie doorstromen naar het stroomnet.

Haalbare kaart?
Is dit echter een haalbare kaart? Zal een subsidie op de thuisbatterij effect hebben op de overbelasting van het stroomnet en de verhoopte resultaten hebben? Critici zijn hierover niet helemaal zeker. De techniek van thuisbatterijen staat enerzijds nog in de kinderschoenen en anderzijds is dit een markt die zo razendsnel ontwikkelt waardoor de mogelijkheden elke dag interessanter worden. 

Zo is de huidige generatie van thuisbatterijen nog steeds relatief duur en beperkt in opslag. Dat wil enerzijds zeggen dat deze batterijen op piekmomenten snel volgeladen is en er dus alsnog veel stroom naar het net terugvloeit en je weer bij af bent. 

Daarnaast vragen we met z’n allen meer elektriciteit tijdens de winter. Dat zijn de momenten waarop de zon sowieso minder zonne-energie geeft, de thuisbatterij niet volgeladen geraakt en er dus toch weer stroom van het net wordt gehaald. Want een eigen batterij kan de energie niet maandenlang opslaan. 

Goede denkoefening
De subsidie voor thuisbatterijen die Liander voorstelt is dus niet het ei van Colombus, maar biedt wel stof tot nadenken. Huiseigenaren moeten sowieso stilstaan bij hun energieverbruik, eigen productie van stroom en opslag ervan. Het is echter beter om te kijken naar totaaloplossingen in plaats van (dure) druppels op een hete plaat. Werken aan een duurzaam verhaal, zoals buurtbatterijen, V2G thuislaadpalen die de oplaadbare batterij van de elektrische wagen gebruiken als opslagplaats en deze afgeven aan de woning etc.

Het risico bestaat er namelijk in dat huiseigenaren met behulp van de subsidie nog méér zonnepanelen gaan installeren. Dus zelfs in combinatie met de huidige thuisbatterijen, zal Liander snel weer op hetzelfde probleem botsen. De regering moet durven denken op lange termijn en geen steekvlampolitiek toepassen op problemen op korte termijn. Pas op die manier kan een duurzame, en energie-efficiënte toekomst worden gegarandeerd.