Nu de feestdagen achter de rug zijn, is het van belang om goed voorbereid te beginnen aan het nieuwe jaar. In 2023 zullen er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd worden in de regelgeving met betrekking tot gebouwbeheer, veiligheidsvoorschriften en minimale duurzaamheidseisen. Ben je of werk je voor een gebouwbeheerder, woningcorporatie of VVE? Lees dan onderstaand artikel door, waarin we je per thema de stand van zaken vertellen. We besteden hierbij extra aandacht aan eventuele wijzigingen in 2023 ten opzichte van 2022.

Verduurzaming
Veel woningcorporaties zijn in hoog tempo bezig om hun panden te verduurzamen. De recente energiecrisis heeft dit proces voor zowel huurder als verhuurder nog urgenter gemaakt. Dat de verduurzaming van huurwoningen van belang is blijkt ook uit de aandacht die er al jarenlang aan wordt besteed in de Rijksbegroting. De eerder gemaakte doelen op het gebied van verduurzaming zijn op grote lijnen niet bijgesteld. Dat betekent dat er eind 2028 geen huurwoningen meer mogen zijn met energielabel E, F of G. Om deze lage energielabels op te waarderen, zal er veel moeten gebeuren op het gebied van het duurzaam wonen. 

Voor de praktische verduurzaming van huurwoningen geldt voor zonnepanelen een nultarief voor BTW. De verwachting is dat dit nultarief zal worden uitgebreid naar zonnepanelen die worden ingezet als dakbedekking. Daarnaast worden bestaande subsidieregelingen uitgebreid, zodat het voor een grotere groep verhuurders interessant wordt om te verduurzamen. Een duurzame huurwoning kan bereikt worden door het aanbrengen van bijvoorbeeld betere isolatie. Investeringen die woningen duurzamer maken, zijn daarnaast vanaf 2023 beter aftrekbaar voor de belasting, wat een extra voordeel oplevert. 

Wanneer een verhuurder veel moeite en geld heeft gestoken in de verduurzaming van een pand, kan dit worden doorgerekend aan de huurder. Dit heet de energieprestatievergoeding en geldt voor woningen die erg energiezuinig zijn en bijvoorbeeld zijn uitgerust met elektrotechnische installaties zoals een (hybride) warmtepomp, extra isolatie, dubbel glas of zonnepanelen. 

Kostenbesparingen
Hoewel bovengenoemde investeringen in verduurzaming in eerste instantie geld kosten, zullen deze aanpassingen op langere termijn voor kostenbesparingen zorgen. Veel huurwoningen met lagere energielabels waren immers al aan onderhoud toe. Door dit naar voren te halen en gebruik te maken van de aantrekkelijke subsidieregelingen, worden onnodige reparaties voorkomen, evenals onevenredige hoge servicekosten. 

Een andere manier om kosten te besparen in 2023, is door te werken met een onderhoudsplan. Een onderhoudsplan biedt een duidelijk en schematisch overzicht van al het planbaar onderhoud, waarbij ad hoc reparaties voorkomen kunnen worden. Door het gebruik van een onderhoudsplan wordt de kwaliteit van verhuurde panden verhoogd en kunnen er kan er dankzij het planbare aspect voordelig gewerkt worden hieraan. Een onderhoudsplan is in het bijzonder geschikt voor VVE’s en woningcorporaties die meerdere panden in onderhoud hebben. 

Huurverhoging
In de Rijksbegroting is ook gesproken over huurverhoging: een belangrijk aspect voor alle verhuurders. Een belangrijke aanpassing in de door te voeren huurverhoging in 2023, is dat de maximale verhoging niet meer afhangt van de inflatie, maar afspraken in de CAO. Waarschijnlijk wordt dit percentage voor komend jaar vastgezet op 3,1%. Voor woningen met een huurbedrag onder €300,- per maand, geldt dat de verhoging maximaal €25 mag zijn. Voor alle huurverhogingen geldt dat deze nooit hoger uit mag vallen dan is vastgesteld in het woningswaarderingsstelsel. Voor huurders met inkomens lager dan 120% van het sociaal minimum, geldt dat zij een huurverlaging ontvangen. 

De inkomensafhankelijke huurverhoging blijft in 2023 intact en kan op dezelfde manier berekend worden als in 2022. 

Veiligheid
Al vanaf 1 juli 2022 dienen er op elke verdieping van een verhuurd pand rookmelders geïnstalleerd te zijn. Dit is een taak van de verhuurder. Wanneer dit nog niet is uitgevoerd, is het zaak om dit in 2023 zo snel mogelijk in orde te maken.