Vereniging Verticaal Transport; samen werken aan veiligheid

123

De Vereniging Verticaal Transport (VVT) is de brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn bij projecten voor het deskundig hijsen en heffen van goederen en het verrichten van werkzaamheden op hoogte. Leden van de VVT zijn traditiegetrouw verhuurders van mobiele kranen, maar ook verhuurders van hoogwerkers, railkranen (KROL) en torenkranen. De VVT heeft ongeveer 170 bedrijven als lid.

De VVT verenigt bedrijven werkzaam in het verticaal transport en onderhoudt het contact met en tussen de leden in de meest ruime zin. Ze stimuleert de ontwikkeling en behartigt de belangen van de verticaaltransportbranche in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

‘De VVT helpt een goede werkomgeving te creëren bij haar leden en stimuleert veiligheid en vakmanschap in de verticaaltransportbranche’

Samenwerking
De VVT zoekt naar relevante verbindingen tussen en samenwerking met andere brancheorganisaties, maar vooral naar nauwere samenwerking op het thema veiligheid binnen de SSVV, de Stichting Samenwerking Voor Veiligheid. Het is van belang om de kennis die de afzonderlijke branches in huis hebben op een toegankelijke manier met elkaar te kunnen delen en maatregelen collegiaal te laten beoordelen. Platformtechnologie kan daarbij zeker helpen. Nagedacht wordt hoe deze samenwerking efficiënt en effectief tot stand kan worden gebracht, zodat deskundigheid word verrijkt en interpretatie van regelgeving beter op elkaar kan worden afgestemd.

Veilig werken
De VVT is voor de sector op zoek naar volledige integratie van veilig werken in de bedrijven zelf en tussen bedrijven onderling. Overleg tussen vertegenwoordigers van de verschillende sectoren waarin bedrijven opereren, zoals andere brancheorganisaties, is daarbij van groot belang. 

Dit belang wordt gedeeld door alle 25 aangesloten branchepartijen bij het SSVV. Het ontwikkelen van een visie op één VGM kader en het realiseren van een dynamisch systeem van risico-inventarisaties en -evaluaties, om te komen tot het gewenste veiligheidsniveau, wordt door het SSVV onderzocht. Dit moet mogelijk zijn door het maken van goede onderlinge afspraken en gebruikmaking van nieuwe informatietechnologieën en -systemen. Deze onderzoeken zijn onderdeel van het programma modernisering VCA van het SSVV wat onlangs is gestart. De VVT draagt actief aan dit programma bij.

Werkbak hangende in een kraan
De regelgeving voor het werken met werkbakken in kranen is in 2020 onterecht aangescherpt door het ministerie van SZW. Van het begin af aan heeft de VVT zich tegen deze aanscherpingen verzet en is inmiddels een civiele procedure gestart om voor haar belang op te komen. De uitleg van de VVT is dat werkgevers te alle tijden de mogelijkheid moeten hebben om de veiligste werkmethode te gebruiken voor hun werknemers. Een werkbak in een kraan is aantoonbaar zeer veilig.

Lion Verhagen, directeur VVT

Website: www.verticaaltransport.nl