circulaire-gevel-economie-dak en gevel branche

“Waarom we gestart zijn met een verkenning naar de circulaire geveleconomie en niet met een volledig gebouw?” reageert Monique Fledderman van de vereniging voor metalen gevelbouw (VMRG). “Een gevel is een afgekaderd geheel binnen een gebouw waarvoor gespecialiseerde bedrijven verantwoordelijk zijn. Met de hele gevelbranche willen wij optimale circulariteit realiseren. Daarom werken we samen met de gevelbouwverenigingen voor kunststof (VKG) en hout (NBvT), de vakgroep GLAS en de VHS (hang- en sluitwerk).” Deze partijen rondden onlangs de Verkenning Circulaire geveleconomie af en maken de resultaten binnenkort openbaar. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksconsortium onder leiding van Alba Concepts. Het bekijkt de voorwaarden waaronder partijen samen een circulaire gevel kunnen bouwen en de potentiële CO2-reductie die dit oplevert. Ook de overheid dacht mee. “De verkenning is afgerond, nu praten we over een vervolg”, gaat Fledderman verder. “Een van de uitkomsten is dat we stappen moeten maken aan de financieringskant en in die van wet- en regelgeving. Daarvoor is samenwerken noodzakelijk, tussen bedrijven, maar ook met de overheid.” Stip aan de horizon is het jaar 2030 waarin de gevelbouw halverwege 100 procent circulair en 100 procent CO2-neutraal moet zijn; een impuls voor circulair bouwen vanuit de Rijksoverheid.  

Producenten­verantwoordelijkheid
“Het zou mooi zijn als we tot een ketenakkoord kunnen komen voor een collectieve producentenverantwoordelijkheid. We willen zowel een systeem uitrollen voor het terughalen van materialen en onderdelen, als circulaire businessmodellen ontwikkelen.” Om voor productenverantwoordelijkheid een nationaal systeem op te zetten, is ook de overheid nodig. Mogelijkheden voor de toekomst zijn bijvoorbeeld certificeringen van bedrijven die meewerken aan circulaire gevelbouw, prestatiecontracten waarin vastgelegd wordt wie materialen met restwaarde terugkoopt en zelfs het leasen van een circulaire gevel. Het onderwerp circulaire economie staat bij de VMRG al vijf jaar op de agenda. “De CO2-uitstoot van de gevelindustrie kan nog flink omlaag; als je bijvoorbeeld gebruikt in plaats van nieuw aluminium toepast in een gevel dan reduceer je de uitstoot al met 95 procent.”

www.vmrg.nl

vmrg-logo-dak en gevel-renovatie

 

 

 

Lees de hele gwwkrant