Zero-emissiezones, milieuzones, HVO

De afgelopen jaren heeft de ledenservice van evofenedex het aantal vragen zien toenemen over het verduurzamen van vervoer en de wet- en regelgeving die hieraan ten grondslag ligt. In dit artikel hebben we vijf veel gestelde vragen voor je op een rij gezet.

1. Komt er een overgangsregeling voor zero-emissiezones?
Een van de meest gestelde vragen als het gaat om het verduurzamen van het vervoer, gaat over zero-emissiezones. Veel bedrijven vragen zich af of ze na 2025 nog met een dieselvoertuig een zero-emissiezone in mogen. Voor veel dieselvoertuigen geldt dat ze inderdaad niet meer welkom zijn in zero-emissiezones. Echter, een deel van de vrachtauto’s met een Euro 6-motor en bestelauto’s met een Euro 5- of Euro 6-motor kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling.

De overgangsregeling voor vrachtauto’s ziet er als volgt uit: er gaat een overgangstermijn gelden. Deze termijn is afhankelijk van de leeftijd van de trekkende eenheid of van de bakwagen. De leeftijd wordt bepaald op basis van het kenteken (Datum Eerste Toelating – D.E.T) op 1 januari 2025:  

• Euro 6-bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn (D.E.T. vanaf 1 januari 2020) hebben uiterlijk tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zones.

• Euro 6-trekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn (D.E.T. vanaf 1 januari 2017) hebben uiterlijk tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zones. 

De overgangstermijn voor bestelauto’s ziet er als volgt uit: 

• Euro 5-bestelauto’s mogen tot en met 31 december 2026 een emissievrije- zone inrijden.

• Euro 6-bestelauto’s zijn tot en met 31 december 2027 uitgezonderd. 

Voor alle nieuwe vracht- en bestelauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet geldt dat ze een zero-emissie aandrijving moeten hebben als ze een zero- emissiezone in willen rijden.

2. Ik moet af en toe de mileuzone in maar ik heb geen Euro 6-vrachtauto. Is er een uitzondering?
Een ander onderwerp waar veel vragen over komen, zijn milieuzones. Zo vragen bedrijven – die maar af en toe in een milieuzone moeten zijn en geen Euro-6 vrachtauto hebben – zich af of ze nu helemaal niet meer een milieuzone in mogen.

Als je af en toe met een vrachtauto de milieuzone in moet en deze voldoet niet aan de Euro-6 eis, dan kan je hiervoor een dagontheffing aanvragen. Het is mogelijk om bij iedere gemeente maximaal 12 keer per kalenderjaar per kenteken een dagontheffing aan te vragen. Zo’n ontheffing kan je nog op de dag dat je de milieuzone in moet bij de betreffende gemeente aanvragen. Wel is het zo dat je bij iedere gemeente afzonderlijk ontheffing moet aanvragen. Het is niet mogelijk om met een dagontheffing aangevraagd voor Den Haag, diezelfde dag met dezelfde ontheffing ook de milieuzone van Rotterdam of Utrecht in te rijden. Je vraagt dus ontheffing aan voor de gemeente(n) waar je de betreffende dag de milieuzone in moet rijden.

3. Hoe breng ik de CO2-uitstoot van mijn vervoer in kaart?
Steeds meer bedrijven willen beginnen met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van het eigen vervoer. Voor een grote groep bedrijven is dit de eerste stap die ze op dit vlak willen zetten.  Als bedrijven gaan zoeken naar software-oplossingen dan komen ze vaak uit bij dure en gecompliceerde tools. Zulke software met veel opties en mogelijkheden is vaak een stap te ver, waardoor bedrijven afhaken.

Om bedrijven te stimuleren hun uitstoot te reduceren moet de eerste stap laagdrempelig zijn. Voor deze groep bedrijven heeft evofenedex daarom samen met andere organisaties de ‘CO2-meter’ ontwikkeld. Een eenvoudige, kosteloze online tool voor ondernemers om CO2-uitstoot in kaart te brengen en CO2-uitstoot te reduceren.

4. Mag je met HVO als brandstof de zero-emissiezone in?Tegenwoordig lees je steeds meer over HVO. En een veel gehoorde kreet is dat HVO zorgt voor wel 90% CO2-reductie. Zelfs hogere percentages CO2-reductie kunnen mogelijk zijn. Leden van evofenedex stellen vaak de vraag of HVO gebruikt kan worden als brandstof waarmee je een zero-emissiezone in mag. Maar dit is geen optie. Bij de verbranding van HVO komt nog steeds CO2 vrij. Het doel om binnensteden vrij te krijgen van CO2-uitstoot door vrachtauto’s wordt hiermee dus niet gehaald.

HVO wordt geproduceerd uit natuurlijke bronnen die CO2 hebben opgenomen voordat ze tot HVO worden verwerkt. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van HVO is dus eerder al uit de atmosfeer gehaald door planten en dieren, waardoor de CO2 die vrijkomt bij de verbranding netto bijna geen invloed heeft op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

5. Mag je nog met een BE-trekker met euro 5 motor een milieuzone in, want de regels zijn aangescherpt?
Per 1 januari 2022 zijn de regels voor milieuzones aangescherpt. Echter, deze aanscherping betreft alleen de milieuzones voor vrachtauto’s (voertuigcategorie N2 en N3). Vanaf 1 januari 2022 hebben alleen dieselvrachtauto’s met euro 6 nog toegang tot deze milieuzones. Een BE-trekker valt niet onder de voertuigcategorie N2 of N3, maar valt in de categorie bedrijfswagens N1 – bestelauto’s. Momenteel zijn er 4 steden in Nederland die een milieuzone hebben voor personenauto’s en bestelauto’s die op diesel rijden: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. De toegangseis voor deze zones is euro 4 of hoger. Deze zones mag je op 1 januari 2022 nog g
ewoon inrijden met een BE-trekker met euro 5 motor.

Bron: www.evofenedex.nl

Doe de online Duurzaamheidsscan!
Tip! De online Duurzaamheidsscan helpt jou duurzamer te worden door een grondige analyse te maken van je bedrijfsvoering, aangevuld met advies van experts. Je krijgt tijdens het invullen al direct duurzame tips en informatie om je duurzaamheidskennis te vergroten. Na het doorlopen van de scan, ontvang je een aanvullend rapport.