Verzekerbaarheid platte daken met PV-systemen

367

Sommige gebouweigenaren ervaren problemen met de verzekerbaarheid van hun vastgoed als zij een zonne-energiesysteem op het dak willen plaatsen. Verzekeraars vinden namelijk dat zonne-energiesystemen op daken leiden tot een (te) groot brandrisico.

Daarbij wordt vaak ook de samenstelling van (nieuw aan te brengen) dakbedekkingsconstructies ter discussie gesteld. Deze samenstelling is onderdeel van de verzekeringsvoorwaarden. Voor dakbedekkingsbedrijven kan dit betekenen dat dakrenovaties niet doorgaan of voorlopig op de lange baan worden geschoven.
De ervaring leert echter dat de keuze van de dakbedekking en de isolatie niet de oplossing is van het probleem. Dit wordt bevestigd door onafhankelijk onderzoek. Oplossingen moeten worden gezocht in maatregelen ter beperking van de voortplanting van de brand, zoals de maximale omvang van een cluster panelen, de oriëntatie van de panelen, compartimentering en een afscherming tussen de panelen en de dakbedekking. 

Tips voor opdrachtgevers:
• Laat een zonne-energiesysteem ontwerpen en installeren dooreen vakbekwaam bedrijf. Evenals bij dakbedekkingsbedrijven zit er ook in deze sector kaf onder het koren. Brancheorganisaties kunnen u daarbij helpen.
• Plaats een schakelkast op een onbrandbare ondergrond (bijvoorbeeld betontegels).
• Kabels vrijhouden van dakbedekking, bij voorkeur met brandwerende voorziening (bijvoorbeeld betontegels) tussen kabels en dakbedekking.
• Gebruik metalen ondersteuningsconstructies voor zonnepanelen.
• Ontwerp volgens de resultaten van testmethoden en normen, waaronder NEN 6063 en NEN 7250. Volg de Vakrichtlijn ‘Gesloten Dakbedekkingssystemen’.
• Onder zonnepanelen aanbrengen ballastlaag (grind/betontegels) of plaat waardoor directe warmtestraling en vlamcontact met dakbedekking wordt voorkomen.
• Rondom daklichten en doorvoeringen zonnepanelen op voldoende veilige afstand plaatsen.
• Bij de toepassing van smeltbare materialen op geperforeerde staalplaat een vlamdichte plaat aanbrengen tussen zonnepanelen en dak.

Signaleert u als dakbedekkingsbedrijf problemen bij opdrachtgevers met de verzekerbaarheid van hun vastgoed bij plaatsing van een zonneenergiesysteem op nieuwe of bestaande daken met een eigentijdse samenstelling van de dakbedekkingsconstructie, neem dan contact op met VEBIDAK. Graag helpen wij u om een oplossing te vinden.

Bovendien is sinds 13 juni jl. is het meldpunt Onverzekerbaar zon-op-dak geopend. Iedereen die problemen ondervindt bij het verzekeren van zijn of haar zonnestroomdak wordt uitgenodigd om via www.slimisoleren.nl/meldpunt een melding te doen. Dit meldpunt brengt de problematiek nog beter in kaart en onderstreept daarmee de urgentie van de verzekeringsproblemen. 

Tekst: André van den Engel – Vebidak