Waar op letten bij het inrichten van een bouwplaats?

48

Bij het inrichten van een bouwplaats dient u enkele wettelijke voorschriften na te leven. Deze voorschriften hebben als doel om de veiligheid van mens, dier en milieu op het bouwterrein te optimaliseren. Waar dient u op te letten bij het inrichten van een bouwplaats? Behalve de veiligheid mag een goed hekwerk en een goede toegankelijkheid van het terrein niet ontbreken. 

Hekwerk en camera
Bij het inrichten van een bouwplaats heeft u als eerste hekwerk nodig waar u de bouwplaats mee omheint. Met een duidelijke afscheiding van hekwerk geeft u de bouwplaats aan. De andere functie van hekwerk is om te voorkomen dat mensen die niet bevoegd zijn om op de bouwplaats te komen zich desalniettemin toch op het terrein begeven. Dit kunnen nieuwsgierige buurtbewoners zijn, maar ook mensen die kwaad in de zin hebben. Het dievengilde dus. 

Het plaatsen van één of meerdere camera`s op een bouwterrein is dan ook geen overbodige luxe. Een camera hoeft u niet verdekt op te stellen vanwege de preventieve werking die van cameratoezicht uitgaat. Een camera die zichtbaar opgesteld is en tegelijkertijd het bouwterrein goed in zicht heeft, is een ideale diefstalpreventie. 

Veiligheid voor mens, dier en milieu
Het belangrijkste aspect bij het inrichten van de bouwplaats is om de veiligheid van iedereen die zich er begeeft te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat een bouwplaats aan alle veiligheidsnormen voldoet, heeft de wetgeving hiervoor enkele wettelijke voorschriften opgesteld. Deze voorschriften hebben als doel om de veiligheid van mens, dier en milieu op de bouwplaats te garanderen. Zo dient u maatregelen te treffen om overlast en gevaar voor de gezondheid en omgeving te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan het voorkomen van zware trillingen die instortingsgevaar kunnen veroorzaken. Andere veel voorkomende gevaren die zich op een bouwplaats manifesteren zijn stofvorming, geluidoverlast en letselrisico.

Toegankelijkheid en ruimte
De veiligheid van een bouwplaats wordt door een goede toegankelijkheid geoptimaliseerd. De toegankelijkheid van de bouwplaats zelf, maar ook de toegankelijkheid van al het materiaal en werkplekken op het terrein. Houdt er rekening mee dat er genoeg ruimte moet zijn voor grote vrachtwagens en kuubwagens. Kunnen deze voertuigen makkelijk de bouwplaats bereiken? En kunnen deze voertuigen eenvoudig alle plekken op het terrein bereiken waar zij moeten komen? 

Hekwerk, cameratoezicht, toegankelijkheid en ruimte. Met inachtneming van deze elementen richt u de bouwplaats het veiligst en efficiënts in!