recycling-bouwafval-recycle bak

Als ondernemer in de bouw ben je voortdurend op zoek naar mogelijkheden om je kosten te reduceren. Kosten komen voort uit het personeel wat je inhuurt, uit de materialen die je gebruikt, enzovoorts. Daar komen kosten voor verzekeringen, een website en marketing nog bovenop. Door de kosten terug te dringen neemt je winst en daarmee de rentabiliteit van je onderneming toe. Op welke kosten kun je besparen? Voor veel bouwbedrijven geldt dat zij de kosten voor de gebruikte materialen kunnen verminderen. Dit doen zij door bijvoorbeeld in te zetten op het recyclen van materialen die zij niet meer gebruiken.

Tip: de keuze voor een bouwafval container kan helpen! Zo verzamel je alle te recyclen materialen op een plek. Niet alleen handig voor het recyclen, maar ook veiliger. De bouwplaats blijft op deze manier schoon.

Snel afvoeren van te recyclen materialen
Materialen die je wilt laten recyclen om ze op een andere manier nog eens te kunnen laten gebruiken wil je zo snel mogelijk afgevoerd hebben. Je hebt ze bij het huidige project immers niet meer nodig en je wilt voorkomen dat de materialen in de weg liggen. Zou dat wel het geval zijn, dan is de kans op gevaarlijke situaties relatief groot. Recycle-Bak is een partij die je helpt bij het afvoeren van recyclebare materialen. Deze partij biedt je een bouwafval container aan, die kort na het vullen hiervan wordt weggehaald.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet alleen wil je kosten reduceren door te zoeken naar mogelijkheden om bepaalde materialen nog eens te gebruiken. Ook wil je op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. De materialen die je aanbiedt in een bouwafval container kun je zelf niet nog eens gebruiken. Althans, niet zonder de materialen in een nieuwe vorm opnieuw te kopen. Het draagt echter wel bij aan een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. De materialen worden niet vernietigd, maar omgezet naar een materiaal dat elders van pas komt. Op deze wijze sluit je aan bij een trend, die staat voor een duurzamere manier van werken.

Zelf materialen recyclen in je project
In sommige gevallen hoef je materialen niet af te voeren, maar kun je deze zelf recyclen. Denk bijvoorbeeld aan steenpuin. Dit kan een goede basis vormen voor een nieuw aan te leggen weg of andere vormen van bestrating. Wanneer het steenpuin slechts uit steen bestaat, vormt het een stevig onderlaag. Het gaat het verzakken van het straatwerk tegen.