Warmtepompen worden al decennia toegepast in woningen, utiliteitsgebouwen en de industrie. Tegenwoordig bedoelen veel mensen met warmtepompen een duurzame oplossing voor het verwarmen (of koelen) van gebouwen en woningen. Vanwege het grote aantal verschillende type warmtepompen is het belangrijk deskundig advies in te winnen bij de aanschaf en installatie ervan. Verder is het belangrijk te waarborgen dat het rendement tijdens de jarenlange levensduur niet afneemt.

Tegenvallende rendementen van warmtepompen kunnen het gevolg  zijn van verkeerde uitgangspunten, afwijkende temperaturen of ontwerpcondities. Vergelijkbaar met de traditionele CV- en koelinstallaties kunnen ook lucht en vuil in het systeem na verloop van tijd het rendement flink verlagen. 

Rendementsverliezen voorkomen
Lucht en vuil zijn twee onopvallende maar in de praktijk wel vaak voorkomende veroorzakers van rendementsverliezen in verwarming- en koelinstallaties. Hun invloed is groter bij installaties die op basis van een lagere temperatuur werken om energie te besparen, zoals warmtepompen. Verder zijn vloerverwarmingsystemen gevoeliger voor lucht- en vuilophoping dan radiatoren. Zonder zich daarvan bewust te zijn compenseren mensen en bedrijven die rendementsverliezen met een hogere energierekening. De negatieve invloed van lucht en vuilophoping op het rendement van installaties is uitvoerig getest en visueel vastgelegd met infrarood camera’s, door onder andere Kiwa Gastec. 

Ontluchters en vuilafscheiders
Lucht kan in de vorm van microbellen, opgelost in het water en in een vrije vorm aanwezig zijn in installaties. Dit vermindert zowel de doorstroming als warmte-afgifte. Ophoping van vuil wordt veroorzaakt door corrosie van leidingen en installatiecomponenten, bacteriegroei of kalkaanslag. Lucht en vuil hebben beide een reducerende invloed op de efficiëncy en levensduur van warmtepompen, wisselaars en andere componenten. Gelukkig zijn beide invloeden eenvoudig uit een installatie te verwijderen met een automatische ontluchter en vuilafscheider, of combinatie van beide.  

SpiroVent RV2 microbellenluchtafscheider
• Praktisch nooit meer tussentijds handmatig ontluchten
• Geen luchtophoping in de vloerverwarming
• Besparing op energiekosten
• Beschikbaar van 22mm tot aan 2”

SpiroTrap MB3 magnetische vuilafscheider
• Minder storingen en uitval door vervuiling
• Bescherming van kostbare onderdelen
• Besparing op energiekosten
• Beschikbaar van 22mm tot aan 2”

SpiroCombi MB3 magnetische vuilafscheider en microbellenluchtafscheider
• Lucht- en vuilafscheiding gecombineerd in 1 oplossing
• Bescherming van kostbare onderdelen|
• Beschikbaar van 22mm tot aan 2”