Een belangrijke voorwaarde die tegenwoordig aan hang- en sluitwerk wordt gesteld, is dat de gebruikte sloten SKG-gecertificeerd moeten zijn. Op basis van deze certificering kan worden bepaald hoe moeilijk een slot door een crimineel te forceren is. Toch moeten we ons niet blindstaren op deze certificering, want alleen de letters SKG zetten nog niet alles. De sloten worden namelijk ook nog ingedeeld in verschillende klassen, die aangeduid worden met sterren.

Geen merk, maar een keurmerk
Vaak wordt door consumenten gedacht dat SKG een merk is van sloten. De professional weet wel beter, SKG is een keurmerk dat afgegeven wordt door Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG). Dit is een onafhankelijke instantie die zich bezighoudt met het testen van hang- en sluitwerk. Daarbij wordt gekeken naar de sterkte van het materiaal en de tijd die nodig is om het slot te kunnen forceren.

Niet elk SKG-slot voldoet
Als je een SKG-gecertificeerd slot gebruikt, wil dat nog niet zeggen dat het slot daarmee ook goedgekeurd is door de politie en als inbraakveilig kan worden gekwalificeerd. Vooropgesteld: geen enkel slot garandeert dat inbrekers een woning niet binnen kunnen komen. Het is echter wel zo dat een goed slot inbrekers eerder ontmoedigt.

Sterren
Ga je een nieuw cilinderslot kopen, let dan altijd goed op het aantal sterren dat bij de SKG-certificering staat vermeld. Een slot met slechts één ster is niet voldoende om een woning goed mee te beveiligen. Dat moet minstens twee sterren hebben en liever nog drie sterren. Bij een slot met drie sterren heeft een crimineel minimaal vijf minuten nodig om het open te krijgen.

Verlichting
Het verdient aanbeveling om bij de montage van nieuw hang- en sluitwerk ook altijd een kritische blik te werpen op de aanwezige verlichting. Adviseer de klant bijvoorbeeld om verlichting met een bewegingsmelder te laten plaatsen. Daarmee staat de inbreker letterlijk in de schijnwerpers en bij een goed slot duurt dat dus zeker vijf minuten. Dat is voor de meeste inbrekers bij voorbaat geen plezierige gedachte.

Vinkje
Er bestaan ook producten die SKG-gecertificeerd zijn maar waarop geen aanduiding met sterren is aangebracht. In plaats daarvan zie je dan een vinkje staan in het SKG-logo. Dit houdt in dat het om producten gaat die niet primair bedoeld zijn om te dienen als hang- en sluitwerk, maar die wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vertragen van inbrekerswerkzaamheden. Dit worden de aanvullende beveiligingsproducten genoemd.