Bedrijven die een CSC-certificering ambiëren kunnen dat via de CSC Toolbox in gang zetten. Maar het is niet voor iedere onderneming helder hoe ze dit kunnen aanpakken. Adviesbureau Will2Sustain begeleidt deze bedrijven. Ze kennen inmiddels de fijne kneepjes. Sander de Kraker: “We hebben ons eigen instrument ontwikkeld om structuur aan te brengen in het proces. Onze ervaring is dat ieder bedrijf in de sector hiermee minimaal een bronzen certificering kan halen. Organisaties zijn vaak al verder dan ze zelf denken. Wij kunnen dat naar boven halen en verwoorden voor een certificering. Zeker voor kleinere ondernemingen betekent het dat wij ze daarin ontzorgen. En hun score is vaak beter dan ze van tevoren verwachtten.”

“Een CSC-certificering is een mooie opstap naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Het gaat om steeds verdere verduurzaming en wij laten bedrijven zien hoe dat kan. Wij zijn hun partner in verduurzaming.”