Door SKG-IKOB gecertificeerd betonreparatie proces biedt overzicht

bouwcomplex
Sinds januari van dit jaar zijn de eisen voor betonreparatie aangescherpt. De CUR Aanbevelingen 54, 55 en 56 zijn vervangen door CUR Aanbevelingen 118 en 119. Per werk moet men nu aan kunnen tonen dat het proces, de medewerkers en de projectleiding voldoen aan deze eisen. Bovendien moet gedurende het gehele proces per fase elk onderdeel vastgelegd worden.
Voor een bedrijf is het best een opgave om niet alleen aan alle technische eisen te voldoen, maar ook de administratieve kant van het proces volledig op orde te hebben. Certificatie conform de structuur van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 3201 maakt het traject voor een betonreparatiebedrijf overzichtelijker en eenvoudiger. Voor een opdrachtgever betekent het zekerheid van kwaliteit.
De BRL 3201-1 geldt voor esthetisch en technisch herstel, de BRL 3201-2 is een aanvulling voor constructief herstel. SKG-IKOB Certificatie kan een bedrijf op basis van deze BRL-structuur certificeren. SKG-IKOB controleert door audits en inspecties of het gehele proces op de juiste wijze verloopt. Een gecertificeerd bedrijf hoeft niet voor elk werk aan te tonen dat de medewerkers aan de eisen voldoen. Een optimaal gestructureerd proces dat bovendien regelmatig gecontroleerd wordt, voorkomt fouten. Met een bedrijf in het bezit van een KOMO procescertificaat kiest een opdrachtgever voor een optimaal proces, waardoor hij zeker is van een goed eindproduct.