Afbeelding

Plan mitigatieproject beschermde diersoorten op tijd in

renovatie
Het mitigeren van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen is verplicht bij renovatie- en verduurzamingsprojecten. ‘Dat is bekend bij woningcorporaties, de doorlooptijd van zo’n traject wordt echter nog weleens onderschat’, vertelt Maarten Tra, mede-eigenaar van Fauna Protect uit Rijen.  
Fauna Protect werkt onder andere voor woningcorporaties en aannemers. ‘We voeren het volledige traject uit: het begint met het inschakelen van een ecoloog. Die inventariseert met behulp van een. Hierna volgen ontmoediging en het aanbrengen van tijdelijke - en permanente behuizing in gerenoveerde woningen en complexen. Voor elke broed- en nestellocatie die tijdens het onderzoek gevonden wordt, moeten er tot vier kasten teruggeplaatst worden.’ Zo ontzorgen Tra en zijn team woningcorporaties en aannemers in het volledige flora- en faunatraject.
Traject van anderhalf tot twee jaar Het is raadzaam om Fauna Protect vanaf de allereerste planningsfase in te schakelen. ‘Corporaties plannen onderhoud meestal jaren vooruit, een dergelijk traject duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. Door tijdig samen te werken met Fauna Protect, voorkom je vertraging. Omgevingsdiensten controleren regelmatig op naleving van de Wet Natuurbescherming.’ Een mitigatieproject klinkt eenvoudig, maar is dat niet. Tijdens het broedseizoen mag er niet ingegrepen worden. Tevens moet de ecoloog twee controles uitvoeren met een tussenpose van een half jaar.’
Ons uitgangspunt is de start van de renovatie/verduurzaming. Vanaf daar tellen wij terug en plannen we onze werkzaamheden in.
Fauna Protect werkt met een zelfontwikkelde tool waarin alle betrokken partijen het mitigatieproject op de voet kunnen volgen. ‘Ons uitgangspunt is de start van de renovatie/verduurzaming. Vanaf daar tellen wij terug en plannen we onze werkzaamheden in. We fotograferen en uploaden alles, zo ook de rapporten van de ecoloog, evenals de planning waarin te zien is aan welke woningen/complexen gewerkt wordt. Dit alles is compleet terug te vinden in onze tool, voor zowel de aannemer als de woningcorporatie.’
Meer info? www.faunaprotect.nl - Specialist in mitigerende maatregelen Tekst: Sara Terburg