Martens beton heeft een cementloos bindmiddel voor aardvochtig én zelfverdichtend beton ontwikkeld, zodat de innovatieve betonsoort in een breed spectrum aan producten in de GWW-sector kan worden toegepast. Dankzij dit betonmengsel bezitten producten extra gunstige eigenschappen, zoals bestandheid tegen sulfaten, zuren, ammoniak en zouten. Van groot belang voor rioleringsbuizen en -putten die minder worden aangetast door agressieve stoffen, met als gevolg een extra lange levensduur in hun toepassing.

De producten worden met bestaande machines en mallen vervaardigd, hetgeen leidt tot een scherpe kostprijs. Er kan eenvoudig worden geswitcht tussen betonmengsels voor cementloze en vertrouwde cementhoudende producten, die hun waarde eveneens dagelijks bewijzen. De toepassing van het cementloze bindmiddel in betonproducten biedt met name kansen voor GWW-sectoren met een hoge toegevoegde waarde, waarbij betonelementen voor vele tientallen jaren in ondergrondse en bovengrondse constructies worden toegepast en waar het beton in aanraking komt met agressieve stoffen.

Met alternatieve bindmiddelen voor cement wordt ook de CO2 uitstoot van beton geminimaliseerd. Het alternatieve bindmiddel dat Martens verwerkt, heeft als hoofdbestanddelen secundaire grondstoffen, hetgeen bijdraagt aan de zeer gunstige MKI-score van dit innovatieve type beton. Op basis van ruim 136 jaar kennis en ervaring van de Martens groep heeft de GWW-sector thans de beschikking over producten die zowel uit oogpunt van milieuvriendelijkheid als om praktische, economische redenen interessant zijn. Bijvoorbeeld opdrachtgevers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, maar tegelijkertijd op een doelmatige en profijtelijke manier hun stedelijke opgaven willen en moeten invullen. De CO2-arme betonproducten van Martens zijn door externe instanties getest. Dat geldt voor de duurzaamheid in drie opzichten: milieuvriendelijkheid, lange levensduur en hoogwaardige eigenschappen tegen agressieve stoffen in water en lucht.