|
| offerte-aannemer-bouwmagazine|offerte-juridisch-advies-waterman-bouwmagazine

Offertes: Dek uzelf in

bouw

In mijn praktijk komt het geregeld voor dat de uitvoering van een opdracht in de bouw en asbestsanering problematischer blijkt dan de ideale wereld van de offerte. Pas dan wordt een jurist erbij gehaald. Mijn advies: laat een jurist vooraf naar uw offerte kijken, voordat u de offerte naar de opdrachtgever stuurt. Dat scheelt u veel geld en kopzorgen achteraf! 

‘Ja, maar er was haast bij’ Soms komt een offerte onder tijdsdruk en op basis van verouderde informatie tot stand. De aannemer denkt bij zichzelf: ach, binnen is binnen en anders wordt het meerwerk en dat betaalt ook goed. In zulke gevallen blijken de feiten vaak anders te liggen dan eerst was gedacht en zo wordt het geschil geboren. Ik zie bijvoorbeeld vaak dat opdrachten worden verleend om ‘alle asbest in het pand te saneren’ op basis van verouderde of beperkte asbestinventarisaties. Dan is mijn eerste advies om als een haas een actuele en volledige asbestinventarisatie te verkrijgen voordat een vaste prijs overeen wordt gekomen; en liever überhaupt geen vaste prijs bij oude gebouwen die typisch verrassingen kennen in de hoeken, gaten en spouwmuren. Want stel dat er veel meer asbest in het pand zit dan gedacht, wie zal dat betalen? Zulke vragen moet je durven stellen, op basis van feiten inschatten en (door-)berekenen. 

‘Ja, maar het was vertrouwelijk’ Dit wordt vaak aangevoerd als argument om de jurist buiten de deur te houden en tijd en kosten te besparen. Want stel je eens voor dat ‘iemand’ met deze gevoelige informatie aan de haal gaat? Uw jurist maakt het niets uit of het bedrag x of y is. Laat het bedrag en het adres desnoods leeg. Wij kijken vooral naar de verdeling van risico’s: wat er staat en ook wat er niet in de offerte staat, maar wel van belang kan zijn, zoals ten aanzien van de mededeling of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en andere kwesties die voor problemen kunnen zorgen. Problemen vóór zijn is het halve werk! In dit licht kan ook de aansprakelijkheidsbeperking in de algemene voorwaarden van belang zijn en wellicht, mits goed geschreven, een reddende engel blijken te zijn. 

‘Ik had zo’n mooie offerte gemaakt en de klant kiest voor een goedkopere’ De frustratie spat ervan af: de aannemer heeft een zo scherp mogelijk geprijsde offerte gemaakt en een concurrent doet het onmogelijke – namelijk hetzelfde werk voor de helft van de prijs. Drie maal raden wie de opdracht krijgt. Wellicht sterkt het uw pitch om te vertellen dat bij uw zorgvuldig opgestelde offerte en net uitgevoerde werk geen ellende te verwachten valt van de Arbeidsinspectie, stillegging, bestuursrechtelijke en contractuele boetes, slechte media, vertragingsschade, hoge juridische kosten et cetera. Bij onmogelijk goedkope offertes ligt het wel in de lijn der verwachting dat de kantjes ervan af worden gelopen en de opdrachtgever met al die narigheid geconfronteerd wordt – wil hij dat riskeren? Goedkoop is duurkoop, dat geldt ook voor offertes. 

Goede tip Er is altijd tijd om een offerte eerst door een geschikte jurist te laten controleren, om te voorkomen dat u kostbare risico’s in uw maag gesplitst krijgt waar u niet bij had stil gestaan. Al moet het midden in de nacht.


mr.dr. Yvonne Waterman Mr.dr. Yvonne Waterman (Waterman Legal Consultancy) is gepromoveerd in het werkgeversaansprakelijkheidsrecht (arbeidsongevallen en beroepsziekten).
Zij specialiseert in het aansprakelijkheidsrecht, met name asbestkwesties van welke aard dan ook. Reacties worden verwelkomd op waterman@watermanlegal.nl. 
|