Cruciaal bij warmtepompen

In veel renovatieprojecten blijft vloerisolatie nog achterwege en wanneer het wel wordt toegepast dan let men nauwelijks op de kwaliteit. Toch heeft juist vloerisolatie de grootste invloed op het totale energieverbruik en is het van cruciaal belang voor een energiezuinige, comfortabele en gezonde woning. Het feit dat het bij de bepaling van het energielabel nauwelijks meetelt, mogen we niet als leidraad nemen. Daarvoor is het rekenmodel veel te simpel. Het model is gebaseerd op een stationaire situatie met uniforme temperaturen, binnen, buiten en in de grond. Daardoor worden in de dynamische werkelijkheid juist bij vloerisolatie belangrijke besparingseffecten niet meegeteld. 

Hoe beter de isolatiewaarde van de vloer des te warmer de vloer, des te sneller de vloer opwarmt en des te langzamer de vloer afkoelt. Dat betekent dat bij wisselende binnentemperaturen de dagelijkse stooktijd korter wordt en ook dat eenzelfde comfortgevoel verkregen wordt bij een lagere temperatuur van de binnenlucht dankzij de warmere vloer.

Een mogelijk nog belangrijker besparingseffect dat in de berekeningen niet wordt meegenomen is de verkorting van het stookseizoen. De bodem van de kruipruimte heeft geen uniforme temperatuur zoals wordt aangenomen maar neemt in de zomer warmte op en staat die in de winter weer af. Het volgt daarmee de temperatuur van de aarde buiten die aan het einde van de winter, begin van de lente buiten het koudst is. De buitenfunderingen koelen dan de kruipruimte af als een soort negatieve radiatoren. Dan stroomt er extra veel warmte uit de vloer en de bodem van de kruipruimte naar de koude funderingsmuren. Hoe beter de isolatiewaarde van de vloer, des te minder warmte de vloer afstraalt naar de koude kruipruimtebodem en de nog koudere funderingsmuren. Daardoor ontstaat er binnen veel minder snel behoefte aan extra warmte dan bij bodemisolatie en bij onvoldoende vloerisolatie. Dit heeft een significant effect op de lengte van het stookseizoen. Een effect dat in een stationaire situatie met uniforme temperaturen niet tot uitdrukking komt.

Het ziet er naar uit dat steeds meer woningen verwarmd zullen worden met een warmtepomp of met stadsverwarming. Deze systemen werken het beste met een lage temperatuurverwarming (LTV).

Bij toepassing van LTV wordt vaak gekozen voor vloerverwarming. Milieu Centraal adviseert voor vloeren met vloerverwarming minimaal Rc = 5,0 m2K/W toe te passen. Toch wordt in projecten vaak niet meer dan 3,5 m2K/W toegepast. Iedere verdubbeling van de isolatiewaarde betekent een halvering van de warmtestroom. Daarom adviseert TONZON minimaal R c= 7,0 m2K/W toe te passen.