Wat houden NOM en BENG nu precies in en wat zijn de belangrijkste verschillen tussen beide? 

Energie besparen is tegenwoordig zo belangrijk, dat er steeds strengere eisen de kop opsteken als het gaat om duurzaamheid. Voor bouwondernemers, maar ook particulieren, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied. 

Een van de belangrijkste evoluties die zich voordoet op het gebied van duurzaamheid, is de transitie naar BENG of NOM. Twee termen die de meeste mensen misschien vreemd in de oren klinken, maar voor aannemers, projectontwikkelaars en architecten wel degelijk van essentieel belang zijn. 

Inleiding over NOM en BENG
Vanaf 1 januari 2021 moesten alle nieuwe gebouwde panden en gebouwen in Nederland ‘bijna-energieneutraal’ zijn. De basis voor deze richtlijn werd opgesteld vanuit EPBD, een regelgeving die in 2010 werd vastgelegd, alsook in het Nederlandse Energieakkoord in 2013. 

De bedoeling was dat alle landen die tot de Europese Unie behoren na 2020 aan de BENG-vereisten voldeden. Dat brengt natuurlijk heel wat veranderingen met zich mee op het vlak van de constructie van nieuwe gebouwen, alsook de inrichting en afwerking daarvan. Hieronder meer info over beide termen en de belangrijkste verschillen. 

Wat is BENG?
BENG is een term die gebruikt wordt als uitdrukking van een energieprestatie. Tot het jaar 2020 gebruikte men hiervoor nog de term EPC, of Energieprestatiecoëfficiënt. BENG is een afkorting voor ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’ en licht natuurlijk al een tipje van de sluier van wat ermee bereikt moet worden. 

Bij de bouw van nieuwe overheidsgebouwen, die vanaf 1 januari 2019 op het plan stonden, gold als regel dat de aanvragen voor die constructie aan de BENG-eisen moesten voldoen. Dit komt omdat de overheid geacht wordt een voorbeeldfunctie te hebben, en de gevolgen daarvan laten zich dan ook raden. Zo moesten alle gebouwen (zowel utiliteitsgebouwen als woningen) die in Nederland gebouwd worden vanaf 1 januari 2021 ook aan die BENG-regels voldoen. 

Wat is NOM?
NOM staat voor een Nul-Op-de-Meter woning. Een kenmerk van een nul-op-de-meter woning is dat deze volledig zijn geïsoleerd, zodat er maar weinig energie nodig is om de temperatuur het hele jaar door aangenaam te houden. Daarnaast zal het huis zelf energie moeten opwekken, door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Wanneer de woning dan op jaarbasis evenveel stroom opwekt als dat er wordt verbruikt, mogen we spreken over een Nul-Op-de-Meter woning.  

De manieren waarop dit gerealiseerd kan worden zijn divers. Zo kiezen veel huishoudens ervoor naast zonnepanelen te installeren ook andere duurzame verbeteringen door te voeren aan de woning zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnecollectoren, thuisbatterijen, warmte terugwin installaties en triple glas. 

Ook de energieprestatie vergoeding EPV is een belangrijke term als het gaat over NOM. Deze vergoeding is immers een belangrijke tool om extra kosten van een NOM-renovatie door te mogen rekenen zonder dat daar aanvullende lasten bijkomen voor huurders. Ten slotte kunnen eigenaars van een woning een hogere hypotheek krijgen als ze een NOM-woning hebben. Het bedrag dat extra geleend kan worden, bedraagt tot wel 25.000 euro. 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen BENG en NOM?
Zowel NOM als BENG zijn maatregelen die het voor de bouwondernemer, architect en projectontwikkelaar niet bepaald gemakkelijker maken. Toch is het binnenkort een feit dat er aan de strenge eisen van BENG moeten worden voldaan.  

Een woning die aan de BENG eisen voldoet, wekt net zoveel (duurzame) energie op als dat er door de woning zelf aan energie wordt verbruikt. Het gaat dan om stroom voor alles wat in en aan de woning zit maar geen stroom voor de apparaten die in huis staan. 

Een nul-op-de-meter-woning is een woning die net zoveel energie voor de woning als voor het huishouden (zoals keukenapparatuur, witgoed etc.) verbruikt als dat er lokaal wordt opgewekt op de woning of binnen de kavel. 

Al met al komt het saldo voor het energieverbruik aan het eind van het jaar uit op nul. Het gaat dan om alle energieverbruiken in de woning in totaal, dus inclusief de energie voor de huishoudelijke apparaten zoals de televisie, computer, vaatwasser etc.  

Salderingsregeling wordt langzaam afgebouwd
De energieleverancier is wettelijk verplicht de zonnestroom die je terug levert op jaarbasis te verrekenen met je verbruik uit het elektriciteitsnet. Dit wordt ook wel de salderingsregeling genoemd. Deze regeling wordt waarschijnlijk vanaf 2025 langzaam afgebouwd wat het lastiger maakt om op ‘nul op de meter’ uit te komen. Het plaatsen van een thuisbatterij biedt dan uitkomt om dit alsnog te realiseren.