||
|| ||

Een 54 mm dikke deur: klein verschil, groot resultaat

renovatie
Uit de Energiemonitor 2022 blijkt dat 51 procent van de corporatiewoningen in Nederland valt in labelklasse B of gunstiger. Dit betekent dat de er de komende jaren nog een flinke opgave is om de rest aan te pakken. Bij het isoleren spelen goed isolerende en tochtwerende deuren een belangrijke rol. Door een bestaande deur van 38 mm dikte te vervangen door een deur van 54 mm stijgt de isolatiewaarde fors en neemt de tocht sterk af. Een klein verschil met groot resultaat: het zorgt voor een prettig en comfortabel huis, een lagere energierekening én CO2-reductie.
De Standaard Nederland wil energieneutraal zijn in 2050. Hier ligt een belangrijke opgave voor de corporaties. Door het isoleren van woningen wordt de energievraag sterk verminderd. Maar waar moet op onderdeel niveau, zoals deuren, aan worden voldaan om de doelstellingen voor 2050 te halen? Hiervoor heeft de overheid naast de “Standaard” voor de gehele woning ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen opgesteld. Deze streefwaarden zijn bedoeld als een of enkele delen van de woning worden verduurzaamt. Ze geven aan wanneer een enkel bouwdeel (zoals een deur) zeker ‘toekomstbestendig’ is. Isoleren van een bouwdeel naar deze streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel absoluut goed genoeg is geïsoleerd en bij aansluiting op een alternatieve warmtebron niet meer hoeft te worden aangepakt. 
Voldoen aan de streefwaarden Voor nieuwbouwwoningen is de deur van een dikte van 54 mm al meer dan twintig jaar standaard. Deze deurdikte is overgenomen om te kunnen voldoen aan de “Streefwaarden”. De deur moet een minimale u-waarde hebben van 1,4W/m2K die wordt behaald bij toepassing van een 54mm deur met HR++ glas en een kaderdichting. In de praktijk worden in bestaande woningen de slecht isolerende 38-mm-deuren nog vaak vervangen door nieuwe, net zo slecht isolerende en tochtende 38-mm-deuren dus tijd voor verandering. De beperkte meerkosten voor een 54 mm dikke deur wordt in korte tijd terugverdiend en de woning voldoet daarmee gelijk aan de doelstellingen voor 2050. 

Meerjarig onderhoudscontract Bij uitbesteding van het meerjarenonderhoud wordt in het prestatiecontract met de VGO-partijen vaak verzuimd om maatregelen voor energielabelverbetering door deuren vast te leggen. De “Standaard” geeft daarvoor concrete praktische richtlijnen op bouwdeel niveau. Zonder duidelijke vermelding worden deuren van 38 mm teruggeplaatst, terwijl die op de middellange termijn vervangen moeten worden om te voldoen aan de doelstellingen voor 2050.
Plaatsing in bestaand kozijn Voor toepassing van een 54-mm-deur zijn aanpassingen van het bestaande kozijn over het algemeen niet nodig. Door de zeer stabiele 54-mm-deur uit te voeren met een kaderprofilering kan de speling tussen de deur en het kozijn goed overbrugd worden en wordt de dichting optimaal. 
Isolatieklasse verschaft helderheid Aan een deur zelf kun je de energetische eigenschappen niet aflezen. Aan de hand van het GND-zekerheidslabel is nu ook de isolatieprestatie van de deur zichtbaar. Door het label met de QR-code, te scannen zie je in één oogopslag alle eigenschappen van de deur.
Deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel aan de scharnierzijde van de deur.
Meer informatie?
Zie www.gnd.nl/thermische-isolatie/
||
||