Afbeelding

Vergoeding van veiligheidsbrillen op sterkte

bouw

Veiligheid op de werkplaats is een prioriteit in de bouwsector, vooral waar risico’s zoals rondvliegend puin, stof en chemische spatten voorkomen. Voor brildragende personeel is het cruciaal dat zij voorzien zijn van veiligheidsbrillen op sterkte. Deze brillen beschermen niet alleen tegen potentieel schadelijke invloeden, maar garanderen ook dat de drager helder zicht behoudt tijdens het werken. In dit artikel verkennen we de verantwoordelijkheden van werkgevers met betrekking tot de vergoeding van deze essentiële beschermingsmiddelen in 2024.

Moet de werkgever de bril vergoeden?

In Nederland zijn werkgevers wettelijk verplicht om te zorgen voor de veiligheid van hun werknemers. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gratis beschikbaar stellen als deze nodig zijn om werk veilig uit te voeren. Dit omvat ook veiligheidsbrillen op sterkte. De kosten voor zowel de aanschaf als het onderhoud van de brillen moeten dus door de werkgever worden gedragen.

Voor de aanschaf van veiligheidsbrillen op sterkte is vaak een voorafgaande oogmeting nodig, die zou moeten worden uitgevoerd door een erkende optometrist of oogarts. Werkgevers in de bouwsector dienen hier proactief in te zijn en niet alleen de kosten voor de brillen, maar ook voor de oogmetingen te dekken. De vergoeding van een veiligheidsbril op sterkte gaat dus vrij ver.

Beoordeling risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een wettelijk verplichte evaluatie die werkgevers moeten uitvoeren om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een bedrijf te identificeren en aan te pakken. Een onderdeel van de RI&E betreft specifiek de risico’s voor ogen en zicht, waarbij de noodzaak voor het gebruik van veiligheidsbrillen op sterkte geëvalueerd wordt.

In de bouwsector is het vooral belangrijk om de risico’s van mechanische impact, chemische spatten en stof te overwegen. De RI&E moet deze risico’s niet alleen identificeren maar ook kwantificeren, om zo te bepalen welke specifieke soort veiligheidsbril nodig is. Na de evaluatie moet de werkgever een actieplan opstellen om de juiste PBM’s, waaronder veiligheidsbrillen op sterkte, te verstrekken.

Keurmerken

Keurmerken voor veiligheidsbrillen zijn indicatoren van kwaliteit en betrouwbaarheid. Ze verzekeren dat een product voldoet aan nationale en internationale standaarden op het gebied van bescherming. In Nederland en Europa zijn CE-markeringen gebruikelijk, die aangeven dat een product aan de EU-veiligheidsvoorschriften voldoet.

Voor veiligheidsbrillen op sterkte is het aan te raden om te zoeken naar brillen die voldoen aan de normen van EN 166 (Europese norm voor persoonlijke oogbescherming) en eventueel aanvullende normen zoals EN 170 (UV-bescherming) of EN 172 (zonlichtfiltratie). Deze keurmerken zorgen dat de brillen de ogen effectief beschermen tegen de specifieke risico’s die in de bouw voorkomen.

Conclusie

De vergoeding van veiligheidsbrillen op sterkte is een essentiële verantwoordelijkheid van werkgevers in de bouwsector. Niet alleen bevordert dit de veiligheid van de werknemers, maar het is ook een wettelijke vereiste onder de Arbowet. Door de RI&E zorgvuldig uit te voeren en te kiezen voor producten met de juiste keurmerken, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat hun personeel de best mogelijke bescherming krijgt. Het is raadzaam voor HR-afdelingen of directie om deze processen nauwkeurig te beheren en ervoor te zorgen dat alle brildragende werknemers toegang hebben tot hoogwaardige veiligheidsbrillen op sterkte.