weg, verkeersbord, wegbebakening,gww-stratenmaker

Staat er een bouwproject aan de openbare weg op de planning? Dan zul je daar verschillende materialen voor nodig hebben, zoals bijvoorbeeld steigers of wegbebakening. Maar niet in elke gemeente mag je zomaar iets langs de weg of op de stoep plaatsen, dus het is belangrijk de bouwplannen ook met de gemeente te bespreken.

Toestemming van de gemeente
Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een steiger of wegbebakening langs de weg, heb je toestemming nodig van de gemeente. Of je toestemming krijgt, hangt af van een aantal zaken. In het geval van de steiger moet je denken aan de grootte van de steiger, de plaats waar deze komt te staan, hoe lang de steiger er blijft staan, of de steiger gevaar oplevert voor de omgeving en of deze schade of overlast kan veroorzaken.

Obstakels plaatsen
Ga je verbouwen en moet je daarvoor grote obstakels plaatsen, zoals een steiger of container? Check dan eerst of deze niet misschien op het eigen terrein geplaatst kunnen worden. In dat geval hoeft de gemeente er niet aan de pas te komen. Is er geen plek op het eigen terrein? Dan mag het obstakel op de openbare weg worden geplaatst, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden verschillen per gemeente, en kun je het beste dus even checken op de website van jouw gemeente.

Vergunningen
Het kan zijn dat je voor het plaatsen van specifieke bouw obstakels een vergunning nodig hebt. Informeer bij de gemeente om welke obstakels het gaat, en vraag dan wanneer nodig een vergunning aan. Vaak zitten hier wel kosten aan verbonden, houd daar dus rekening mee. De vergunningen moeten meestal een aantal weken van tevoren worden aangevraagd, maar ook dit verschilt per gemeente. Controleer dit dus goed, zodat je niet te laat bent met het indienen van de aanvraag. Wordt de aanvraag afgewezen? Dan kun hier vaak bezwaar tegen maken. Ook dit kan meestal binnen een aantal weken na de afwijzing. Mocht je het dan alsnog niet eens zijn met de uitspraak, dan kun je beroep aantekenen bij de rechtbank.