|||
||| |||

Industrial Heat & Power brengt kennis en oplossingen

installatie

Breukelen – Energietekorten, prijsstijgingen en leveringsonzekerheid. Woningnood en de stikstofcrisis. Hardnekkige maatschappelijke vraagstukken, die van invloed zijn op de gehele maatschappij. Toch laat wetgeving ogenschijnlijk lang op zich wachten. En als die er dan is, lijkt handhaving in de praktijk soms lastig. Afgaand op de dagelijkse berichtgeving lijkt Nederland tot op het bot verdeeld en lijken oplossingen ver te zoeken.
Nationale Energie Week Heel anders is dat beeld op de vakbeurs Industrial Heat & Power, tijdens de Nationale Energie Week in Den Bosch. Honderden exposanten tonen duurzame oplossingen en voor de tienduizenden zakelijke bezoekers is het verbeteren van Nederland dagelijkse kost. Van emissieloos transport tot duurzame warmte. Van industrie¨le woningbouw tot CO2-reductie in de industrie. De oplossingen zijn er. Bewezen e´n kostenefficie¨nt.

Energie besparen door efficie¨nter werken De prijsstijgingen en de door het Rijk opgelegde emissiereducties maken de urgentie voor het besparen en duurzaam opwekken van energie in de industrie groter dan ooit. FME, belangenbehartiger voor Nederlandse techbedrijven, en kenniscentrum VEMW zetten met Project 6- 25 in op de reductie van zes megaton CO2 in 2025 in de sector.
Industrial Heat & Power Wat ervoor nodig is? Het klinkt eenvoudig en dat is het misschien ook wel: efficie¨nter werken. Hoe, leert en ziet men van 11 tot en met 13 oktober op Industrial Heat & Power, e´e´n van de vier vakbeurzen tijdens de Nationale Energie Week, in de Brabanthallen.
Duurzaam opwekken niet zo moeilijk Met de inzet van sensoren, data en kunstmatige intelligentie zijn grote ingrepen in fabrieken overbodig. Ook terugwinning van restwarmte, de inzet van warmtepompen, hybride boilers, energie- efficie¨nte magneetkoppelingen en voorspelbaar onderhoud doen een duit in het zakje. Het inhoudelijke programma en de exposanten op de beursvloer van Industrial Heat & Power, de´ beurs voor industrie¨le energievoorziening, geven het gewenste duwtje in de rug.
De beurs als aanjager van kennisuitwisseling en samenwerking Elektrificatie is e´e´n van de mogelijke transitiepaden om tot een duurzame energievoorziening te komen, CO2-neutraal te produceren en onafhankelijk te zijn van Russisch of Gronings gas. En ook isolatie behoort tot dit palet. De beroepsvereniging voor energiedeskundigen FedEC en VIB, vertegenwoordiger van de technische installatiesector, nemen op de beurs deel aan een besloten ontbijtsessie om kennis uit te wisselen en als gevolg daarvan de markt nog optimaler te bedienen. De praktische oplossingen zijn op de beursvloer beschikbaar.
Stoom op stoom Stoom is een veel toegepaste warmtedrager binnen de industrie, die in de meeste gevallen nog wordt geproduceerd met een aardgasgestookte stoomketel. In het kader van de energietransitie zal deze manier van warmteproductie een forse verandering moeten ondergaan. Naast inzet van alternatieve brandstoffen, isolatie en andere energiebesparende maatregelen, speelt ook hier elektrificatie een rol. Tenminste, als het elektriciteitsnet meewerkt.

Netcongestie Want in Nederland is sprake van netcongestie, overbelasting dus. Het huidige net is niet ontworpen op de nieuwe dynamiek in vraag en aanbod die ontstaat. Is netcongestie de rem op de ontwikkeling van elektrische oplossingen? Industrial Heat & Power voorziet bezoekers van relevante informatie en van mogelijke antwoorden, zoals noodstroom.

Waterstof, een niche of de oplossing voor alles? Waterstof lijkt intussen het codewoord voor alle problemen in de industrie¨le energietransitie. De werkelijkheid daarentegen, is iets weerbarstiger: groene waterstof is voorlopig nog beperkt beschikbaar en mede daardoor kostbaar en opslag van waterstof is nog geen bewezen technologie.
Dutch Hydrogen Days Voor de organisator van Industrial Heat & Power reden genoeg om de Dutch Hydrogen Days in het leven te roepen. Deze worden tijdens de Nationale Energie Week georganiseerd, waarbij de dinsdag (11 oktober) tijdens de gelijktijdige vakbeurs Zero Emission | Ecomobiel in het teken staat van waterstof in mobiliteit. Woensdag 12 november staat waterstof in de gebouwde omgeving op het programma tijdens Vakbeurs Energie en op donderdag 13 oktober worden bezoekers meegenomen in de mogelijkheden van waterstof in een klimaatneutrale industrie in 2050.

Nationale Energie Week en Industrial Heat & Power De Nationale Energie Week is een cluster van zakelijke netwerk-events in het kader van de energietransitie, met van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 oktober in de Brabanthallen gelijktijdig Vakbeurs Energie en de vakbeurzen PREFAB, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power – samen goed voor zo’n 400 stands en 200 expert sessies.
Gratis bezoeken Toegang is gratis voor professionals mits zij zich tijdig registreren. De bezoekersregistratie van Industrial Heat & Power is te vinden op https://www.databadge.net/nrgy2022/reg/hnp/.
Meer informatie Beursorganisator 54events Diederik Jansen (communicatie & pr) diederik@54events.nl | 06-46192141
|||
|||
|||