Afbeelding

GERINGE INVESTERING NODIG VOOR GROTE BESPARING AARDGAS

installatie

Het kabinet moet er nog over beslissen, maar de kans is groot dat vanaf 2026 de meeste woningbezitters verplicht worden om, als hun cv-ketel vervangen moet worden, over te stappen op een duurzamer alternatief. Aansluiting op een warmtenet en de aanschaf van een all electric warmtepomp zijn veelgenoemde oplossingen. Bij Intergas zijn ze ervan overtuigd dat vooral de hybride warmtepomp ons als land gaat helpen om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. ‘Want dat is het doel van de overheid’, stelt Ralf Jansen, Sales Director Nederland bij Intergas. ‘We hoeven niet volledig van het fossiele gas af en bovendien zijn veel oudere woningen daar ook niet geschikt voor of vergt dit een te grote investering voor particuliere eigenaren en woningcorporaties. Een flinke besparing op gasverbruik is voldoende.’ 

Een hybride warmtepomp is ook geschikt voor oudere en minder goed geïsoleerde woningen, omdat deze samenwerkt met een traditionele cv-ketel. Deze ketel kan op koude dagen bijspringen zodat de bewoners een comfortabel binnenklimaat kunnen realiseren. ‘Tot en met 2030 is er in ieder geval €150 miljoen per jaar subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. En via het Nationaal Warmtefonds kunnen mensen met een laag of midden inkomen een renteloze lening krijgen. Vervolgens verbruiken deze mensen 70 tot 80 procent minder aardgas. In Nederland wordt 8 miljard kuub gas verbruikt in de gebouwde omgeving. Stel dat we een miljoen woningen overzetten op een hybride pomp, dan verbruiken we zoveel minder fossiel gas en stoten we zoveel minder CO2 uit, dat we de klimaatdoelstelling met gemak halen.’ 

Proef hybride warmtepompen in 200 woningen

Om te kunnen aantonen hoeveel energie in verschillende soorten woningen bespaard kan worden met een hybride warmtepomp, doet Intergas sinds begin 2023 mee aan een proef. Het ‘Demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving’ is een initiatief van onder andere de Rijksoverheid en Techniek Nederland. Intergas is een van de leveranciers van warmtepompen die deelnemen. Tot en met eind 2024 worden ongeveer 200 verschillende soorten woningen uit verschillende bouwjaren twee stookseizoenen lang gemonitord. Elke woning in het project kreeg een hybride warmtepomp van een van de deelnemende leveranciers. Er zijn geen bouwkundige wijzigingen gedaan, op de vervanging van enkele radiatoren na. Zowel het gasgebruik, als de CO2-uitstoot en energiekosten van de bewoners worden in kaart gebracht.

Besparingen zijn fors

De voorlopige resultaten van de eerste 120 woningen zijn veelbelovend. Elke deelnemer bespaart fors. 

De twee jaar voorafgaand aan het project gebruikten de deelnemende huishoudens gemiddeld 1850 m3 gas. Met een hybride warmtepomp is dit verbruik met gemiddeld 75% afgenomen tot 475 m3. De woningen gebruikten gemiddeld 2360 kWh extra elektriciteit. De jaarlijkse besparing is bijna 1250 euro per woning (gerekend met de gemiddelde energietarieven van mei 2023).   

Voldoende radiatoroppervlak en doorstroming zijn noodzakelijk

De hoogtes van de gasbesparingen lopen erg uiteen; er zijn deelnemers die meer dan 90 procent besparen en deelnemers die de 40 procent niet halen. Dit komt onder andere door de instelling van een hoge aanvoertemperatuur waarmee een zo groot mogelijk comfort voor de bewoners gerealiseerd wordt. Als ook de efficiëntie van het verwarmingssysteem (het regel- en afgiftesysteem) verbeterd wordt, dan zal elke woning een grote besparing kunnen realiseren. Ralf: ‘Het onderzoek toont aan dat oude woningen met de huidige radiatoren in combinatie met een hybride cv-installatie een goed resultaat geven, zolang het radiatoroppervlak in de belangrijke ruimten (woonkamer) en de doorstroming in die radiatoren voldoende is.’ 

Die investering is te voorzien

Uit de proef blijkt verder dat installaties met complexe zoneregelingen minder goed presteren met lagere warmwatertemperaturen. Ditzelfde geldt voor grote installaties met een complex leidingstelsel. ‘Door de hybride warmtepomp goed in te regelen en te zorgen voor voldoende doorstroming zijn beide op te lossen. Een buffertank is dan niet nodig.’ In een aantal woningen vervingen de leveranciers bij de start van de proef radiatoren en brachten ze ventilatorstrips aan. ‘Dat zijn ook voor woningbezitters en woningcorporaties investeringen die te overzien zijn. Bovendien zijn hybride warmtepompen snel in grote hoeveelheden te produceren en dat is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen.’   

Meer weten over de producten van Intergas?

Check: www.intergas-verwarming.nl  

Woningcorporaties kiezen voor compacte, hybride XTEND warmtepomp

Intergas is marktleider in verwarmingssystemen in Nederland en onderdeel van Rheem. De fabrikant produceert volledig elektrische, hybride warmtepompen en traditionele verwarmingssystemen. Sinds 2022 zet het bij veel verduurzamingsprojecten de XTEND hybride warmtepomp in. Zo ook in het  ‘Demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving’. Deze warmtepomp werkt samen met een cv-ketel. De XTEND verwarmt water voor de vloerverwarming of een ander systeem dat op lage temperatuur verwarmt en de cv levert warm tapwater. Ralf: ‘Veel woningcorporaties geven aan dat de investering van aansluiting op een warmtenet voor hen te hoog is. Daarom kiezen zij graag voor een hybride oplossing zoals de Intergas XTEND.’ De XTEND is zeer geschikt voor kleinere woningen. De binnenunit is 17 centimeter breed, heeft een open verdeler en hoeft dan ook niet pal naast de cv-ketel te hangen.’

Tekst: Sara Terburg