installatie-klimaat-ventilatie

In de afgelopen maanden is door de verspreiding van COVID-19 duidelijk bewustzijn gecreëerd voor de luchtvervuilingsproblematiek en de rol die schadelijke aerosolen afkomstig van o.a. het verkeer hierin spelen. Een gezonde luchtkwaliteit is belangrijker dan ooit. Start-Up StaticAir installeerde onlangs 66 FDRS-en in de bijna twee kilometer lange Victory Boogie Woogietunnel te Den Haag, welke onderdeel is van de Rotterdamsebaan en de meest duurzame tunnel van Europa. StaticAir ontwikkelde FDRS, wat staat voor Fine Dust Reduction System, om luchtvervuiling aan te pakken en reduceert daarmee de aanwezigheid van schadelijke aerosolen afkomstig van verkeersemissies.

StaticAir’s FDRS is een innovatieve oplossing om het luchtvervuilingsprobleem in de openlucht aan te pakken. Al in 2009 werd de FDRS uitvoerig getest in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in de Thomassentunnel (Rotterdam). De resultaten uit het onderzoek dat uitgevoerd werd binnen het landelijke Innovatie Programma Luchtkwaliteit (IPL) waren positief. Project Rotterdamsebaan toonde belangstelling om het systeem toe te voegen aan de nieuw te bouwen Victory Boogie Woogietunnel. Tien jaar later hangen er aan weerszijden van de tunnelmonden 66 FDRS-en in totaal. Naar verwachting zal wanneer de tunnel in gebruik genomen is de FDRS 50% van het door het verkeer uitgestoten fijnstof afgevangen.

FDRS Principe

De FDRS wordt lokaal in Nederland geproduceerd en werkt op basis van positieve ionisatie en is gericht op het aantrekken en aarden van schadelijke aerosolen om de omgevingslucht te optimaliseren. StaticAir’s FDRS systemen helpen de risico’s van deze vorm van luchtvervuiling voor de volksgezondheid reduceren. Aerosolen bestaan onder andere uit microplastics (afkomstig van bijvoorbeeld bandenslijpsel), micrometalen, roet, schimmels, bacteriën, virussen etc.. Deze schadelijke aerosolen dragen bij aan de beschadiging van onze luchtwegen, ons cardiovasculaire en endocriene systeem en zelfs onze neurologische gezondheid en immuunsysteem worden aangetast. Wetenschappers maken zich zorgen over de impact van schadelijke aerosolen op onze gezondheid. De FDRS kan ingezet worden om de impact van deze vorm van luchtvervuiling op de volksgezondheid te helpen beperken en is specifiek geschikt voor de infra omgeving.

Particulate Matter reductie

De microscopisch kleine aerosolen worden als Particulate Matter geschaard als maatvoering PM10 tot en met PM0,01 welke allen afgevangen kunnen worden door FDRS. Deze extreem kleine deeltjes zijn in staat om tientallen kilometers af te leggen in de omgeving en zijn het meest schadelijk voor de volksgezondheid.

Naar verwachting zal de Victory Boogie Woogietunnel in december 2020 worden geopend en treden de FDRS-en in werking.

INFORMATIE
Videomateriaal over de installatie van de FDRS in dit project hier.

Website
Bezoek onze website: www.staticair.com of email naar info@staticair.com.

RoBa, Gemeente Den Haag.
Rotterdamse baan.
FDRS luchtzuiverings systeem.High Res. (Den Haag 12-12-19) Foto:Frank Jansen