Houtbouw heeft veel potentie. Ons misschien wel oudste bouwmateriaal heeft alle kwaliteiten om ook het bouwmateriaal van de toekomst te worden. Klimaatvriendelijk, van nature circulair, een antwoord op de stikstofproblematiek. En als het verantwoord wordt geoogst dan heeft het gebruik van hout ook een positieve impact op het behoud van bossen. Alle reden voor FSC Nederland om een groot project te starten om houttoepassing in sociale woningbouw vanzelfsprekend te maken.

Hout moet logische keuze worden
Michelle Stede, projectleider Hout en Circulaire Economie van FSC Nederland, licht de aanleiding voor het project nader toe: “Als we gebruik willen maken van haar vele goede eigenschappen zal hout niet alleen zijn weg moeten vinden in iconische projecten of villa’s, maar dan zal hout ook een logische keuze zijn in reguliere woningbouw. En dat is precies de reden dat we dit project, dat een flinke ambitie heeft, uitvoeren.”

Naar 15% houtbouw
Het project, dat als subtitel ‘Stimuleren van houttoepassing in sociale woningbouw’ heeft, is in september gestart en heeft een looptijd van vijf jaar. Het project ontvangt subsidie van het EU LIFE-programma en heeft als doel om in 2026 minimaal 15% van de sociale woningbouw in hout uit te voeren. Nu is dat nog maar enkele procenten.

Uiteenlopende activiteiten
Adjunct-directeur Arjan Alkema van FSC Nederland geeft aan dat het project uiteenlopende activiteiten omvat: “Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in wet- en regelgeving, waarbij biodiversiteit en klimaat beter worden gewaardeerd. Daarnaast komen er actuele levenscyclusanalyses (LCA’s) en productkaarten van belangrijke houten bouwmaterialen in de nationale milieudatabase. Ook kennisvergroting bij woningcorporaties en bouwkundeopleidingen is een belangrijk onderdeel van het project. Die kennis gaat over de volle breedte van houtbouw: techniek, logistiek, kosten maar ook de verantwoorde herkomst van het materiaal. Tenslotte worden tools ontwikkeld om kosten en klimaatwinst van houtbouw beter in kaart te brengen.”

Link met praktijk
De kracht van het project is de sterke link met de praktijk. Er is een directe betrokkenheid van diverse organisaties vanuit bouw (TBI, Lister) en wetenschap (TU Delft). Ook negen woningcorporaties brengen kennis en behoeften in om het project tot een succes te maken.

Meer informatie:

Arjan Alkema    FSC Nederland    a.alkema@fsc.nl
Michelle Stede    FSC Nederland    m.stede@fsc.nl