Nieuwe generatie asfalt; groener, sterker, stiller

619

Circulair, langere levensduur en stiller. Dat zijn de doelstellingen voor de nieuwe generatie dunne geluidsreducerende deklagen (DGD) van BAM Infra. Een proefvlak in Breda moet in de praktijk uitwijzen of deze doelstellingen haalbaar zijn.

Circulair
De nieuwe generatie DGD is in tegenstelling tot eerdere generaties aan het einde van de levensduur volledig te hergebruiken. De verschillende componenten van de deklaag; mastiek (bitumen, zand en stof) en de stenen zijn volledig van elkaar te scheiden. En hierdoor weer te gebruiken bij het maken van mengsels voor nieuwe deklagen.

Minder hinder
De langere levensduur van de deklaag heeft meerdere voordelen. Allereerst hoeft een weg minder vaak opengebroken te worden voor onderhoud. Dat is voor de weggebruiker erg prettig. Maar uiteraard ook voor opdrachtgevers vanwege de lagere kosten.

Fluisterstil
Daarnaast is de nieuwe deklaag ook nog eens stiller dan zijn voorgangers. Met name in dichter bevolkte gebieden, zoals in een stad als Breda, is dat een enorm voordeel. De geluidsreductie (C-wegdek) bedraagt ca. 3,7 dB(A).

Breda
Bij een optimaal onderhoud van de stad is Breda op zoek naar kwalitatief hoogwaardige producten. Een langere levensduur van de weg spreekt de gebruikers van de stad aan. Zeker als we dit kunnen combineren met circulariteit en geluidsreductie, we spreken hier over een Triple-win.

Proef
Voor deze proef is een onderzoeksplan opgesteld en deze wordt gedurende de looptijd gemonitord. BAM Infra hoopt aan te kunnen tonen dat dit nieuwe mengsel inderdaad een langere levensduur heeft van in totaal 8 tot 10 jaar.

Rémy van den Beemt, Hoofd Technologie bij BAM Infra: ‘We kunnen dit soort innovaties alleen maar op de markt brengen als we het in de praktijk hebben getest. Daarom zijn wij ook zo blij dat de gemeente Breda de potentie van dit product ziet en bereid is het uit te proberen op een stuk weg binnen de gemeente.’

Het is dan ook geen toeval dat de slogan van de gemeente Breda is: ‘Innovatie doe je samen’.