Onverminderde vraag naar vakmensen

bouw
Je komt ze steeds vaker tegen. Bedrijfsauto’s met de tekst “Wij zoeken collega’s” op de achterzijde. Al jaren kampen bedrijven in de bouwsector met een gebrek aan personeel en het lijkt erop dat hieraan voorlopig nog geen einde komt. Onderhoudsmonteurs, elektriciens, loodgieters, ze zijn voor veel bedrijven nauwelijks te krijgen en daardoor komt de voortgang van projecten onder druk te staan. Het kan zelfs de verduurzaming van onze maatschappij in de weg staan.
Daarom zijn er onvoldoende vakmensen beschikbaar Eigenlijk zijn er twee belangrijke oorzaken aan te wijzen voor het gebrek aan vakmensen in de bouwsector:
  • In de periode kort na de Tweede Wereldoorlog werden in ons land veel meer kinderen geboren dan gemiddeld. Deze zogenoemde babyboomers zijn in de afgelopen jaren allemaal met pensioen gegaan. Het is de vergrijzing van de maatschappij die zorgt voor een scheve verhouding op de arbeidsmarkt. De uitstroom aan de bovenzijde is door het vertrek van deze babyboomers veel groter dan de instroom aan de onderzijde.
  • De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren flink veranderd. Er zijn allerlei nieuwe beroepen bijgekomen die de interesse hebben van de nieuwe generatie. Daardoor is een carrière in de bouwsector veel minder populair geworden. Activiteiten in deze branche worden vooral geassocieerd met hard werken en fysiek zwaar werk. Waarom zou iemand die moeite nog nemen, als hij thuis achter zijn computer ook geld kan verdienen?
Innovaties zorgen voor nieuwe uitdagingen Gelukkig staat ook de bouwsector in dat opzicht niet stil. Naast grootschalige wervingscampagnes om voldoende personeel te kunnen krijgen, zijn er ook volop innovaties binnen de branche. Zoals de tuinman tegenwoordig een bladblazer op accu gebruikt, zo wordt in de bouwwereld steeds vaker gebruik gemaakt van robotisering. En zoals ons belgedrag door de komst van de mobiele telefonie destijds radicaal veranderde, staat ons een soortgelijke transitie te wachten met nieuw innovaties op het gebied van energieopwekking in woningen.
Veiligheid voor alles Een punt van aandacht in de bouwsector is nog wel de veiligheid. Regelmatig worden we opgeschrikt door berichten over ongevallen op de bouwplaats. Ernstige verwondingen of zelfs sterfgevallen door onzorgvuldig of gevaarlijk handelen komen helaas nog vaak voor. De aard van de ongevallen doet beseffen dat een simpele maatregel als goede werkschoenen kopen niet voldoende is om het tij te keren. Het grootste pijnpunt zit hier echter in het feit dat veel bouwbedrijven het niet te nauw nemen met de regels.