Afbeelding
Kevin-Jones-panasonic-technologie

Waarom hadden we een pandemie nodig om onze gewoonten te doorbreken?

bouw
De economische en commerciële uitdagingen voor 2020 hebben geleid tot een heroverweging van de manier waarop technologie wordt gebruikt op het werk en in het sociale leven. Na één jaar maken we de balans op en leren we om te gaan met de talrijke en waarschijnlijk blijvende gevolgen.
Ondanks de ongelooflijke technologische vooruitgang in het afgelopen decennium verbazen economen zich erover dat de innovaties niet lijken te hebben geleid tot de voorspelde toename van de productiviteit en het BBP. Veel technologische ontwikkelingen hebben de manier waarop we leven en werken ongetwijfeld ten goede veranderd; zo kunnen laptops, tablets en PDA’s bijvoorbeeld repetitieve taken elimineren, kosten verlagen en de productiviteit en klantenservice verbeteren. De technologische verbeteringen evenaren echter niet de groei en veranderingen die we kenden tijdens de industriële revolutie. Het is niet zozeer een gebrek aan steeds efficiëntere apparatuur, maar veeleer een inertie in het menselijk gedrag die de integratie van het beste wat de technologie te bieden heeft, vertraagt.
Gedwongen aanpassing De gedwongen en snelle verschuiving naar thuiswerk voor een groot deel van de beroepsbevolking is een stressvolle schok voor het systeem geweest, die veel gezins- en beroepsleven heeft verstoord. Iedereen heeft moeten leren anders contact te houden en te communiceren, zowel met collega’s als met klanten en partners, thuis te werken, agenda’s aan te passen, kortom: op een compleet andere manier te werken. Vergaderingen zijn korter en efficiënter, zakenreizen zijn zo goed als overbodig geworden, evenementen zijn online gegaan. Velen lijken de door de omstandigheden geboden flexibiliteit te waarderen waarbij oude gewoonten definitief zijn doorbroken en nieuwe gewoonten zijn gecreëerd.
Technologie, meer dan een vervanging Deze gedwongen gedragsveranderingen heeft bedrijven ertoe aangezet hun methoden en uitrusting grondig te herevalueren. Door gebruik te moeten maken van technologieën die face-to-face vergaderingen vervangen - die overigens reeds voor de pandemie bestonden-  kwamen bedrijven tot de conclusie dat dit resulteerde in tijdwinst, een hogere economische productiviteit en aanzienlijke voordelen voor het milieu. Zij realiseerden zich daarnaast dat de technologische vooruitgang niet alleen werkte, maar ook relatief gemakkelijk te leren en in te zetten was.
De economische productiviteitswinsten die bedrijven ondanks de recente technologische vooruitgang leken te missen, hielden geen verband met de technologie, maar met de onwil van bedrijven en hun managers om hun traditionele manier van werken te veranderen.
Nu oude gewoonten zijn doorbroken, is het mogelijk te profiteren van alle voordelen die nieuwe technologieën bieden en te werken aan een duurzame toekomst.