|
| |

Reactie op afwijzen opheffing UTA-premie

bouw

Als reactie op de door ons verstuurde brandbrief om per direct de werkgeverspremie voor UTA-personeel op te heffen hebben de cao-partijen afwijzend gereageerd. De reden en onze reactie lees je in dit nieuwsbericht.
Premieheffing rechtvaardig volgens cao-partijen Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder is van mening dat het onterecht is dat er voor UTA- personeel wel moet worden afgedragen in het kader van de zwaarwerkregelingen, terwijl ditzelfde personeel hier ge´e´n gebruik van kan maken. Nadat wij mei j.l. daarom in een brief opriepen de werkgeverspremie voor UTA-personeel met terugwerkende kracht terug te draaien, is er nu een reactie gekomen van de cao- partijen OnderhoudNL, FNV, CNV en LBV. Onze opvatting dat de premieheffing onrechtvaardig is, delen zij niet. De reden zou liggen in het feit dat er door e´e´n van de twee zwaarwerkregelingen nu eenmaal is afgesproken dit collectief te belasten. Dit omdat er veel kleine bedrijven in de branche actief zijn.
Reactie van De Betere Schilder “In onze ogen is dit een drogreden en verschuilen de partijen zich achter een oude afspraak van e´e´n van de regelingen. Er wordt ook niet ingegaan op de heffing ten behoeve van de Generatiepact-regeling. Deze partijen zijn er om de belangen van werknemer en werkgever te behartigen, maar deze afwijzing is verre van dat. Wij beraden ons op een volgende stap,” aldus Rob Polm van De Betere Schilder.
|