|
| |

Toepassen van grond en baggerspecie

bouw

Deze keer ga ik in op de eisen voor het toepassen van grond en baggerspecie. De belangrijkste wijziging onder de nieuwe Omgevingswet is dat het melden van de toepassing een verplichting wordt in plaats van een administratief voorschrift. Na 1 januari 2023 mag toepassen zonder melding niet meer. In dit artikel licht ik de wijzigingen toe. In de tekst is voor de leesbaarheid alleen grond benoemd, maar de eisen gelden ook voor baggerspecie.

De eisen voor het toepassen van grond vind je in de nieuwe Omgevingswet terug in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Die vervangen de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit.Wat betekent dat voor jou? Vanaf de datum dat de Omgevingswet ingaat, moet je het toepassen van grond gaan melden. Deze verplichting is geregeld in het Bal. Dit betekent dat zonder melding grond toepassen niet mag. Doe je het wel, dan riskeer je bestuursrechtelijke sancties. Het alsnog indienen van een melding heft de overtreding niet op.
De melding In de melding staan de algemene gegevens, informatie over het toepassen en de herkomst per partij. Bij de algemene gegevens meld je de NAW-gegevens, de beschrijving van de activiteit en de locatie van de activiteit.
Daarna volgt het eerste onderdeel, dat bestaat uit de werkzaamheden. Die hebben we voor je op een rij gezet in de tabel ‘Activiteit toepassen grond’. Het tweede deel gaat over de herkomst van de grond. Die vind je in de tabel ‘Herkomst grond (per partij)’. Deze onderdelen samen vormen de melding.

De melding moet je uiterlijk één week voor de start van de werkzaamheden indienen. Pas je gereinigde grond toe volgens BRL SIKB 7500 of ga je een diepe plas opvullen, dan geldt er een termijn van vier weken voor de start van de werkzaamheden.
Uitzonderingen Er zijn uitzonderingen op de meldingsplicht. Deze komen grotendeels overeen met de vrijstellingen in de huidige situatie. Er geldt een uitzondering bij:
  • een activiteit waarop een vergunningplicht van toepassing is. Dan hoef je voor het toepassen geen melding in te dienen. De meldingsplicht voor de herkomst van de partij(en) grond die worden toegepast, blijft wel in stand;
  • het toepassen van maximaal 25 kubieke meter grond door een particulier;
  • het verspreiden van landbouwgrond op eigen landbouwgronden;
  • het toepassen van maximaal 50 kubieke meter grond met de klasse ‘landbouw/natuur’ of baggerspecie met de kwaliteit ‘algemeen toepasbaar’;
  • het verspreiden van baggerspecie op aangrenzend terrein.
In de laatste twee situaties moet de milieuverklaring bodemkwaliteit aanwezig zijn, alleen hoef je die niet naar de omgevingsdienst te versturen.
Opgelet Zorg dat je bij het toepassen van grond na 1 januari 2023 de eisen uit het Bal volgt. Dit voorkomt handhavingsprocedures met ingrijpende gevolgen. Blijf daarnaast ook letten op aanvullende eisen van de gemeente. Zij kan in het omgevingsplan aanvullende eisen opnemen voor het toepassen van grond.
|