|
| |

Automatisering en digitalisering in de bouw

bouw

De komende jaren zal steeds meer geïnvesteerd worden in het gebruiken van robots voor automatisering in de bouw. Deze ontwikkeling is zeer belangrijk wegens het personeelstekort en de fysieke belasting die bepaalde bouwwerkzaamheden met zich meebrengen.

De laatste jaren wordt flink geïnvesteerd in automatisering en digitalisering in de bouw. Het grotendeel van de bedrijven heeft inmiddels een groot deel van zijn processen gedigitaliseerd. 
Wat zijn de mogelijkheden voor digitalisatie en automatisatie in de bouw? De reikwijdte van automatisering en digitalisering in de bouw is zeer groot. Drones met gps kunnen worden gebruikt voor bouwplaats bewaking zodat er geen actief toezicht meer nodig is. Door de programmering kunnen drones automatisch het werkgebied scannen op mogelijke gevaren, waarna de signalen naar een besturingssysteem worden gestuurd. Een ander voorbeeld is het gebruik van virtual reality systemen. Met behulp van dit systeem kan een project gepland worden zonder hierbij materialen te gebruiken. Het maakt gebruik van zeer nauwkeurige geprogrammeerde 3D-scans die niet vatbaar zijn voor menselijke fouten. Het gebruik van sensoren is ook een zeer belangrijk middel om automatisering mogelijk te maken. Sensoren kunnen realtime metingen uitvoeren van verschillende omstandigheden zoals locatie, temperatuur en druk. Sensoren kunnen ook signalen naar machines sturen om een specifieke actie uit te voeren.
Het gebruik van robots Het inzetten van een constructierobot op de bouwplaats is nog een vrij nieuw middel. De laatste jaren zijn vooral robots gebruikt die ingezet worden in een fabriek of de prefabricatie. Een dergelijke constructierobot zoals een metselrobot vraagt door de complexiteit nog steeds wel mankracht. Bestaande machines kunnen ook uitgerust worden met robot technologie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld graafmachines, vrachtwagens en heftrucks werken zonder chauffeur in de cabine.
Hoe is deze transitie voor werknemers? Werknemers staan de laatste jaren steeds positiever over digitalisering van het werk in. De verwachte belemmeringen worden in mindere mate ervaren dan in eerdere jaren. Door het gebruik van een goed software systeem en bijbehorende apps is het voor de werknemers ook een goed hand te haven systeem. Vaak gaan functies niet verloren maar bevat het nieuwe kansen voor de werknemers.
Het toekomstperspectief De komende jaren zal steeds meer geïnvesteerd worden in het gebruiken van robots voor automatisering in de bouw. Deze ontwikkeling is zeer belangrijk wegens het personeelstekort en de fysieke belasting die bepaalde bouwwerkzaamheden met zich meebrengen. Daarnaast speelt het milieu een belangrijke rol bij deze transitie. Door bijvoorbeeld het werken met constructierobots is er minder materiaal nodig, de constructies worden lichter en er wordt minder afval geproduceerd.
|