|||
||| |||

Dijkversterking Wolferen Sprok

bouw
Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig erachter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Tussen Nijmegen en Dodewaard versterkt bouwcombinatie De Betuwse Waard (Ploegam, GMB en Dura Vermeer) daarom 13,3 kilometer Waaldijk. Met klei, asfalt, stalen damwanden en kunststof damwanden wordt de dijk verhoogd, stabieler gemaakt en wordt ‘piping’ tegengegaan. In 2026 moet de dijk voldoen aan de hoogwaterveiligheidsnormen.
Op de Waaldijk in Oosterhout werkt Waterschap Rivierenland met bouwcombinatie de Betuwse Waard (Ploegam, GMB & Dura Vermeer) aan de dijkversterking Wolferen-Sprok. De partijen hebben als doel om een veilige dijk te creëren, terwijl de uitvoering zo min mogelijk impact heeft op de omgeving en de natuur.
Bij de dijkversterking wordt duurzaam materieel ingezet. Zo wordt er gewerkt met een elektrische kraan, die volledig emissieloos is zodat de uitstoot van het project wordt beperkt. Rob Bouwens, projectmanager van Combinatie De Betuwse Waard: “We vinden het belangrijk dat de uitvoering van de dijkversterking een minimale impact op omgeving en natuur heeft. Hiervoor hebben we samen met het waterschap en het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar oplossingen gekeken. Door een open en transparante samenwerking ligt er een slim en uitvoerbaar plan. Wij zien de realisatie van dit prachtige werk dan ook met veel vertrouwen en motivatie tegemoet.” Bij je bezoek aan het project zie je het duurzame materieel in de praktijk én hoe we dat opladen, onder andere met biogasaggregaten. Zo krijg je een kijkje op de bouwplaats van de toekomst. In 2026 zijn de werkzaamheden afgerond. Dan ligt er een veilige- én gastvrije Waaldijk, met een rustig en eenduidig wegontwerp dat past bij het stoere karakter van de Waal. De rust- en belevingspunten om van het uitzicht te kunnen genieten krijgen ook een herkenbare uitstraling.

Bron: www.dagvandebouw.nl

|||
|||
|||