Afbeelding

38% Gerecyclede grondstoffen in de Garantgum 446.

bouw

Recycling is een van de belangrijkste pijlers van Soprema’s Let’s Go to Zero programma. Wilbert Elissen, Managing Director van Soprema Nederland: “We zijn continu bezig met verhogen van het percentage hergebruikt materiaal. Voor de Garantgum 446 hebben we momenteel het percentage recycled content naar 38% weten te verhogen, wat weer een tussenstap is naar nog hogere percentages. Dit grote aandeel gerecyclede grondstoffen wordt ook inmiddels gedeclareerd in het
Komo Attest-met-Productcertificaat CTG-707/5. “

BRL 7010 (Beoordelingsrichtlijn 7010) biedt de mogelijkheid aan de producerende industrie om producten die op basis van een bepaald volume biobased of gerecyclede grondstoffen zijn geproduceerd te certificeren. Dit kan middels een addendum aan een bestaand Komo Attest hetgeen impliceert dat de betreffende producent haar producten al wel Komo gecertificeerd dient te hebben. 

Voor Soprema Nederland was dit geen issue, al sinds jaar en dag zijn haar producten en systemen Komo gecertificeerd.

Dit heeft geresulteerd in een update in het Komo Attest van de Garantgum dakbanen dus nu met een addendum waarin de declaratie van de recycled content. Het betreft daarbij de volgende producten:

  • Garantgum 446K14
  • Garantgum 446K14 WW
  • Garantgum 446K14 HR WW

Soprema Nederland is daarmee voorloper in de toepassing van een dergelijke hoeveelheid gerecycleerde grondstoffen in haar Garantgum 446 dakbanen.

Ik kan zeggen dat dit lastige trajecten zijn die veel tijd en geld kosten. Je wil immers geen enkele concessie doen aan de productkwaliteit die voor tevreden verwerkers zorgt en voor hun tevreden klanten.” 

‘Let’s Go for Zero’ is de rode draad die Soprema hanteert in haar bedrijfsvoering wereldwijd. ‘CO2-reduction is and must remain the ultimate goal of every new Soprema innovation’, stelt Pierre-Etienne Bindschedler, CEO van de Soprema Group. “We nemen wat dat betreft onze verantwoordelijkheid en stellen alles in het werk voor een zo hoog mogelijke tevredenheid onder onze klanten, hun opdrachtgevers en onze eigen medewerkers.”