Dekker waarborgt duurzamere betonketen met ontvangst eerste CSC-certificaat voor zand en grind

bouwcomplex
Dekker Grondstoffen kan met haar eerste CSC-certificaat voor duurzame winning van zand en grind, een duurzamere betonketen realiseren binnen de Dekker Groep en haar deelnemingen, en voor klanten. Het CSC (Concrete Sustainability Council) is een internationaal certificatiesysteem en biedt de afnemer van beton zekerheid over de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid.
Stimuleren verantwoorde productie in de keten Het behalen van het certificaat past in de ambitie van Dekker om milieuprestaties in de keten continu te verbeteren. Zo wil Dekker in 2020 80% van de CO2-uitstoot hebben verminderd in de productie van grondstoffen. Ook heeft de Dekker Groep het Betonakkoord ondertekend, een nationaal ketenakkoord. Daarnaast is Dekker ondertekenaar van het Den Haag Business Accord on Natural Capital ter bescherming van Natuurlijk Kapitaal (natuurlijke bronnen en biodiversiteit).
Inmiddels hebben Betonmortelcentrale Gorkum en Albeton, beide Dekker-deelnemingen, een CSC-certificaat ontvangen (respectievelijk goud en zilver). Betoncentrale Wessel, 100% onderdeel van Dekker, zal naar verwachting voor het eind van dit jaar het CSC-certificaat ontvangen. Dekker Grondstoffen zal daarnaast inzetten op CSC-certificatie van de andere winlocaties.
Voordeel bij aanbestedingen “Het behalen van dit eerste certificaat is een resultaat van de activiteiten die de Dekker-bedrijven ondernemen op gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). We kunnen hiermee zowel onze betonklanten als onze eigen betoncentrales aantoonbaar van zand en grind voorzien dat verantwoord is gewonnen en waarmee de biodiversiteit wordt versterkt. Zij kunnen hiermee hun keten verduurzamen. Betonproducenten met een CSC-zilver certificaat kunnen een hogere waardering krijgen bij een ‘groene’ aanbesteding. Een win-win situatie dus.” Aldus Henk van Steenbergen, KAM-manager Dekker Grondstoffen.