NOE ontwikkelt bekistingoplossing voor wanden Covra

bouwcomplex

Bij COVRA, de organisatie voor radioactief afval vlakbij de kerncentrale in Borssele, wordt door Cordeel Nederland gebouwd aan een tweede gebouw voor verarmd uranium. De buitenmuren van de nieuwe opslag wor- den 75 cm dik. NOE-Bekistingtechniek heeft voor de buiten- en binnenwanden de bekistingoplossing bedacht. De nieuwbouw voor COVRA is nodig omdat de huidige opslag voor verarmd uranium bijna vol is. Het nieuwe pand verrijst naast de bestaande opslag. De in het werk gestorte buiten- en binnenwanden, zijn voorzien van neuzen waarop de dakliggers en de interne kraanbaan zijn gepland. De neuzen worden in het werk meegestort.
Nieuwbouw voor opslag van uranium Het nieuwe gebouw biedt voor de komende vijftien jaar voldoende ruimte voor opslag van verarmd uranium. Het gebouw is ontworpen door raadgevend ingenieursburo F. Koch en vormgegeven door William Verstraeten die ook het bestaande, nabijgelegen COVRA-gebouw ontwierp. Heel toepasselijk voor opslag van uranium krijgt de nieuwbouw dezelfde kleur blauw als de planeet Uranus. Daarmee springt het gebouw net zo in het oog als de oranjekleurige grote broer. De nieuwbouw wordt uitgevoerd als een enorme zonnewijzer, als ver- wijzing naar het feit dat de tijd radioactieve stoffen onschadelijk maakt. Drie lange opslagstraten VOG2 (opslaggebouw 2 voor verarmd uranium) heeft een afmeting van circa 80 x 93 m. Voor de bouw werden 1.800 heipalen in de grond geslagen, waarop vervolgens de vloer werd gestort. Hierop wordt het opslagge- bouw gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit drie lange opslagstraten met daarvoor een, haaks op de straten gelegen, ontvangst- en sorteerhal. De binnenwanden van VOG2 krijgen elk een dikte van 400 mm; de buiten- wand een totale dikte van 750 mm die gevormd wordt door een binnenwand van 400 mm, een 150 mm dikke isolatielaag en een buitenschil van 200 mm dik die wordt uitgevoerd in schoonwerk.

Opmerkelijke bekistingoplossing De 13,25 meter hoge wanden worden in het werk gestort met behulp van het NOEtop wandbekistingsysteem van NOE-Bekistingtechniek. Opmerkelijk detail zijn de neuzen die aan de bovenzijde van de bekisting en op een hoogte van 7,30 m zijn voorzien. De bovenste neuzen dienen ter ondersteuning van de prefab-dakliggers. De neuzen op een hoogte van 7,30 m zijn bedoeld als dragende elementen voor de kraanbaan waarmee het afval de opslagstraten in wordt getransporteerd.
De twee verschillende toegepaste NOEtop-panelen zijn ten behoeve van de oplegneuzen van de kraanbaan in een vooraf bedacht raster kwamen te staan. Het hoogte- en breedteraster van de panelen is doorlopend zo- dat deze naar wens staand en liggend te combineren zijn. Om de steunneuzen in het werk mee te kunnen storten, is de NOEtop-bekisting ter hoogte van de neuzen verbreed met behulp van Combi 20-liggers. Binnen deze verbrede bekistingconstructie, vormen zelf ontwik- kelde vuldozen het sluitstuk voor de bekistingvorm.
De wanden worden in totaal in 25 storts gerealiseerd, waarbij de bekistingpanelen steeds in één hijsbeweging worden geplaatst. Door het grote oppervlak en de daarmee samenhangende betondruk op de bekisting vergt iedere stort circa 8-9 uur. Buitenschil De buitenschil van de nieuwbouw wordt gevormd door een 200 mm dikke wand die eveneens in het werk wordt gestort. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van de NOEtop-paneelbekisting. De panelen zijn afge- werkt met betonplex waardoor de wanden kunnen worden opgeleverd als schoonwerk.

Het dak van de nieuwe COVRA-opslag wordt afgewerkt met betonnen liggers waarover een grasdak zal wor- den aangebracht. Volgens de planning moet het gebouw begin 2017 opgeleverd worden en het kan dan zeker 100 jaar mee gaan.
Meer informatie: NOE-Bekistingtechniek b.v. Tel. 0183 - 569 888 www.noe.nl