Informatieplicht energiebesparing betonindustrie

bouwcomplex
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een informatieplicht energiebesparing ingesteld voor bedrijven en organisaties. Deze treedt op 1 juli 2019 in werking. Ook de bedrijven in de betonsector, die onder deze energiebesparingsplicht vallen, moet vóór deze datum de genomen maatregelen melden.
In het Energieakkoord voor duurzame groei zijn de erkende energiebesparende maatregelen geïntroduceerd. In september 2013 sloot de Sociaal Economische Raad het energieakkoord voor duurzame groei af. Eén van de belangrijke doelstellingen in het akkoord is om met elkaar een extra bijdrage te leveren aan energiebesparing. Deze worden echter niet gehaald en daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatieplicht energiebesparing ingesteld.

Waarom een informatieplicht energiebesparing?

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt dat het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis tegen hindernissen aanloopt. Hiermee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. Het niet hebben van voldoende informatie over een bedrijf is een belangrijke hindernis. Het gaat om gegevens waarmee de controle op de energiebesparingsplicht gebeurt.

Voor wie is de informatieplicht?

De meldingsplicht is van toepassing op alle bedrijven, ook in de betonindustrie.
  1. Bedrijven die op jaarbasis meer dan 25.000 m3 aardgas of meer dan 50.000 kWh stroom verbruiken. Zij dienen de genomen maatregelen te melden vóór 1 juli 2019. Naar verwachting betreft dit vrijwel alle bedrijven in onze industrie.
  2. Voor bedrijven die ook nog energie-auditplichtig zijn in het kader van de Richtlijn Energie Efficiëntie (EED) geldt de meldingsplicht pas vanaf 5 december 2019.
  3. De meldingsplicht geldt niet voor bedrijven die vallen onder de Meerjarenafsrpaken (MJA-3). Zij moeten wel voldoen aan de energiebesparingsplicht, maar worden hierop reeds op een andere wijze gecontroleerd.

Lijst met erkende maatregelen voor de betonindustrie

Een bedrijf meldt de genomen energiebesparende maatregelen. Uitgangspunt vormt de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing (EML) die voor een bedrijfstak is gemaakt. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. De lijst voor de betonindustrie is onlangs geactualiseerd en zal medio januari 2019 worden gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bestond voorheen alleen als lijst voor de betonmortelindustrie, maar is nu uitgebreid met maatregelen voor bedrijfshallen en kantoren zodat het ook voor de betonproductenindustrie van toepassing is.

Wanneer moet aan de informatieplicht zijn voldaan?

Een bedrijf moet de genomen maatregelen op zijn laatst op 1 juli 2019 melden bij het bevoegd gezag. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport moet worden opgestuurd. Specifiek voor EED-ondernemingen geldt een uiterste datum van 5 december 2019.
De EML wordt gezien als een handvat van te nemen energiebesparende maatregelen. Een bedrijf mag afwijken van deze lijst en andere te nemen maatregelen melden (de zogenaamde maatwerk optie). Het gaat dan om maatregelen die ten minste gelijkwaardig (of beter) zijn als het energiebesparende effect van de erkende maatregel.

Hoe kan een bedrijf maatregelen melden?

Via het e-loket van RVO.nl kan een bedrijf de maatregelen melden. Deze optie komt in januari beschikbaar. Hiervoor moet de het bedrijf E-herkenning hebben. De informatie wordt door RVO.nl één op één doorgezonden aan het bevoegd gezag voor een bedrijf. Met deze informatie bepaalt het bevoegd gezag of binnen een korte tijd controle nodig is.

Communicatie campagne

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zal de komende maanden een communicatiecampagne gaan richten op de meldingsplicht. Dit zal via een groot aantal media (kranten, televisie, social media) worden gedaan. Zo komt er bijvoorbeeld een animatie en een webinar. Ook MKB Nederland start een communicatie campagne. Er is nu al een handige tool beschikbaar waarmee u kunt checken of u meldingsplichtig bent en welke maatregelen u kunt nemen. Ga daarvoor naar de site van RVO. Meer informatie
Infomil energiebesparing Webinar Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer