RIWAL REALISEERT 54% MINDER ROETUITSTOOT

bouwcomplex
Dordrecht, 28 mei 2019 - Riwal, verhuur- en verkoopspecialist van hoogwerkers en verreikers, heeft met de overstap van diesel naar Shell GTL Fuel een vermindering van roetuitstoot van maar liefst 54% gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek, wat onder andere is uitgevoerd door SOS Advies in de afgelopen maanden.
 
Forse reductie
Door de forse reductie van de uitstoot van elementair koolstof (zoals roet ook wel wordt genoemd) draagt Riwal voor een belangrijk deel bij aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit, maar ook aan het welzijn van operators en hun werkomgeving. Uit hetzelfde onderzoek is namelijk ook gebleken dat de hoeveelheid respirabel stof (fijnstof, het stofdeel dat kan worden ingeademd) met 27% is gedaald. De hoeveelheid uitgestoten stikstofdioxide (NO2) nam af met 16%, terwijl de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) zelfs met 36% daalde ten opzichte van conventionele diesel.
 
Tijdens het onderzoek werd uitstoot vergeleken tussen identieke dieselaangedreven machines voorzien van TIER4 motoren, die voorzien waren van conventionele diesel of Shell GTL Fuel. De emissieresultaten van het onderzoek liggen stuk voor stuk ruim onder de wettelijk voorgeschreven waarden.
 
Voordelen Shell GTL Fuel
Met deze vermindering van roet- en fijnstofuitstoot ziet Riwal al snel het resultaat van de investering die het vorig jaar deed. Het bedrijf stapte per 1 oktober 2018 voor al het dieselaangedreven materieel over op Shell GTL Fuel. GTL staat voor gas-to-liquids, wordt gemaakt van aardgas en verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Dat levert een reductie op van de uitstoot van fijnstof, zwaveloxiden en stikstofoxiden. De brandstof is bovendien geurloos, stiller en biologisch afbreekbaar, wat een groot voordeel is voor werknemers die met (of dichtbij) de machines werken of in gesloten ruimtes werkzaam zijn. Bovendien zijn voor bestaand dieselmaterieel geen aanpassingen of extra investeringen noodzakelijk.
 
Riwal neemt haar verantwoordelijkheid
Met de overstap van diesel op Shell GTL Fuel, een keuze die na zorgvuldig onderzoek is gemaakt, neemt Riwal haar verantwoordelijkheid voor het milieu, haar klanten en eigen medewerkers. Dat Shell GTL Fuel leidt tot minder lokale uitstoot van emissies en minder zwarte rook, is door dit onderzoek nu ook extra bewezen.
 
Groenste verhuurvloot van Nederland
Het doel van Riwal is om, naast partner te zijn voor veilig werken op hoogte, de “groenste verhuurvloot van Nederland” te realiseren en een ruim assortiment elektrisch materieel aan te kunnen bieden aan haar klanten. Daarnaast kan Riwal door haar samenwerking met Shell en het gebruik van Shell GTL Fuel, haar klanten voorzien van schoner dieselaangedreven materieel op locatie, dat met name gebruikt wordt in de bouw-, installatie- en onderhoudssector.
 
Transitieperiode
Johan van Klinken, Country Manager Riwal Benelux licht toe: Onze volledige vloot elektrificeren is wegens praktische redenen niet haalbaar. Zo is de gebruiksduur zonder op te laden niet toereikend voor klussen waarbij ons materiaal de hele dag stationair draait. Ook maken fabrikanten nog geen 100% elektrische machines voor bijvoorbeeld ruw terrein of met een werkhoogte hoger dan 20 meter. Vandaar dat we sinds 2014 zelf een knikarmhoogwerker van 26 meter en drie types telescoophoogwerkers van 28,  38 en 43 meter hebben omgezet van diesel naar 100% elektrisch aangedreven. Voorlopig zitten we dus in een transitieperiode en is Shell GTL Fuel voor ons dieselaangedreven materieel het beste alternatief. Wij geloven echt in dit product”.