Inschrijving Betondag 2019 geopend

bouwcomplex
Op donderdag 14 november 2019 vindt de 62ste editie van de Betondag plaats. Ditmaal vindt hét netwerkevent plaats in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Een dag met een boordevol programma over alles wat met beton te maken heeft. Het thema is Panorama Beton. Wij gaan deze dag kennismaken met het vergezicht van Nederland én de rol die beton daarin zal gaan spelen. 
Panorama Beton De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep worden gedaan op ons vermogen om het land op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden. De opwarming van de aarde en de demografische ontwikkelingen die daarmee samenhangen maken dat de bouwopgave wezenlijk anders wordt dan we gewend waren. Aan welk Nederland willen we bouwen? En op welke manier past beton daarbij? Het thema sluit aan op Panorama Nederland, een programma van het College van Rijksadviseurs.
Sprekers Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke Leefomgeving en een van de opstellers van het Panorama Nederland, verricht met een toelichting op het Panorama de aftrap. Peter Struik, hoofdingenieur-directeur (HID) van het Rijkswaterstaatprogramma Duurzaamheid en Leefomgeving, zal tegelijkertijd ingaan op de ambities van Rijkswaterstaat op het gebied van Duurzaamheid. Vervolgens worden de vier thema’s door verschillende vooraanstaande sprekers uitgewerkt. Tot slot gaan enkele wetenschappers in op belangrijke ontwerpfactoren en materiaalontwikkelingen die het gebruik van beton ook in de toekomst mogelijk moeten maken.