Afbeelding

Betonproductenindustrie stelt werkende mens centraal

bouwcomplex
Er is een nieuwe cao overeengekomen voor de medewerkers in de betonproductenindustrie. De leden van de werkgeversvereniging BFBN, FNV en CNV Vakmensen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, dat op 6 december 2021 werd bereikt.
De komende jaren wordt het voor werkgevers in de betonproductenindustrie de kunst om nieuwe werknemers te werven en te behouden. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke  insteek met een lange termijndoelstelling.
“Cao partijen gaan gezamenlijk een richting voor de sector bepalen”, geeft Celil Çoban aan, bestuurder FNV Procesindustrie. Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen, onderschrijft het belang van een hoger plan: “We moeten zorgen dat het werken in de betonproducten­industrie aantrekkelijk blijft voor werknemers. Het cao-resultaat doet recht aan deze insteek”.
“Een cao biedt duidelijkheid aan werknemers”, vat Alfons van Woensel samen, woordvoerder namens werkgevers. Maar de uitwerking van praktisch uitvoerbare afspraken over de organisatie van de arbeid vergt tijd. Daarom hebben cao-partijen een studie afspraak gemaakt. “We hebben een werkgroep Mens en Werk ingesteld, die advies gaat uitbrengen aan sociale partners.”
De cao geldt voor ruim 5.000 medewerkers, werkzaam bij ruim 100 betonfabrieken. Deze fabrieken maken betonproducten, waaronder casco elementen voor de bouw, straatstenen, dakpannen, rioolbuizen, brugliggers en heipalen.
Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022.
Loonstijging Per 1 januari 2022 stijgen de salarisschalen in de cao, in de onderneming gehanteerde bedrijfssalarisschalen als ook het feitelijk maandsalaris / periodesalaris met 3%.
Pensioen In 2022 wordt de pensioenpremie tijdelijk verhoogd, van 19,2% naar 20,1% van de loonsom. Van deze verhoging betalen werkgevers 0,6% en werknemers 0,3%.
Reiskosten Met ingang van 1 januari 2022 wordt € 0,15 per reiskilometer vergoed, gemaximeerd op 30 kilometer enkele reis.
Werkgevers en vakbonden leggen dit akkoord met een positief advies voor aan hun leden.