||
|| ||

Hoe zit het met… woningen met E-, F- en G-labels

bouwcomplex
In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld beschikbaar om woningen met een slecht energielabel versneld te isoleren. Dat is hard nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. Daar komt bij dat huurders van deze woningen vaak hard geraakt worden door de hoge energieprijzen.

Om hoeveel woningen gaat het? Woningcorporaties verduurzamen al jarenlang hun woningen. Driekwart van de corporatiehuurders woont in een huis met een groen label. En van alle woningeigenaren (naast woningcorporaties zijn dat bijvoorbeeld particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners) hebben corporaties relatief de kleinste voorraad E-, F- en G-labels dankzij vele verbetertrajecten. Afgelopen jaar zijn de huurwoningen verder geïsoleerd en verbeterd zodat ruim 2% minder energie nodig is. Door verbetering van bestaande woningen is in 2021 het aandeel van energielabels B, A of A+ toegenomen met 6,9% naar 1.081.100 woningen. Het aantal slechte woningen (EFG) is afgenomen met 31.800. Het aandeel corporatiewoningen met energielabel E, F en G nam af van 13,4 naar 11,8% (247.400 woningen). Om geen woningen met een slecht label meer te hebben eind 2028, moet het tempo verder omhoog tot gemiddeld ruim 35.000 woningen per jaar. (Bron: Benchmark november 2022)

Wat doen corporaties hieraan? Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er meer investeringsruimte voor corporaties. Daar tegenover staan nu de Nationale Prestatieafspraken, die Aedes eind juni 2022 heeft getekend. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over het verduurzamen van woningen. Zo willen corporaties alle woningen loskoppelen van het aardgas en aansluiten op een alternatieve verwarmingsbron, bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat kan alleen als woningen goed geïsoleerd zijn. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat het isoleren van een woning geen gevolgen heeft voor de hoogte van de huur. Dit is ook een onderdeel van de Nationale Prestatieafspraken.
Woningen met een slecht energielabel hebben een hoog gasverbruik. Door die woningen versneld te isoleren, kan dat verbruik flink omlaag en wordt de CO2-uitstoot veel lager, en ook de energierekening. Corporaties willen de woningen met de labels E, F en G versneld isoleren. Er zijn nu zo’n 250.000 woningen met een slecht energielabel. De woningcorporaties moeten deze woningen uiterlijk 2028 zodanig hebben gerenoveerd dat ze een beter energielabel hebben: minimaal D. Dit geldt niet voor monumentenwoningen en voor woningen die gesloopt zullen worden. De corporaties bepalen zelf tot welk label ze de woningen verduurzamen.
Veel woningcorporaties zijn al aan de slag met het isoleren van hun woningen. Daarbij hebben corporaties wel te maken met belemmeringen. Bij het isoleren van complexen moet bijvoorbeeld 70% van de bewoners akkoord zijn. En het grote tekort aan grondstoffen en personeel maakt het versneld isoleren natuurlijk ook lastig. 
Bron: www.aedes.nl
“Het liefst willen we dat al onze huurders in een energiezuinig huis wonen. We willen dat onze huurders er comfortabel bij zitten in een betaalbare woning. Iedere huurder die in de kou zit, is er een te veel. Daarom krijgen woningen met een E, F of G-energielabel voorrang in de verduurzaming.” 
Martin van Rijn    Voorzitter Aedes
||
||