Afbeelding

Wocozon-woningcorporaties wekken eerste kwartaal 10 miljoen kWh zonnestroom op

bouwcomplex

Met het volume aan zonnestroom dat de ruim 50 woningcorporaties via Wocozon al hebben opgewekt, kunnen woningcorporaties in de toekomst het verschil maken. Voor bewoners betekent het ook een groot voordeel in de maandelijkse vaste lasten. Als 10 miljoen kWh bovendien niet meer het net op hoeft en lokaal herverdeeld kan worden, biedt dat interessante mogelijkheden. Stichting Wocozon en de aangesloten woningcorporaties zijn daar al op voorbereid.

Omdat woningcorporaties veel woningen in beheer hebben en werken met het monitoringsysteem van Wocozon, is het mogelijk om flexibel te zijn. Centraal kunnen de zonnepanelen aan- en uitgeschakeld worden. Gezien het volume aan zonnestroom dat via de woningen van de ruim 50 aangesloten woningcorporaties wordt opgewekt - zoals nu al 10 miljoen kWh in het eerste kwartaal van 2024 - biedt dat interessante mogelijkheden als de nieuwe Energiewet erdoor komt.

Energie lokaal inzetten
Met de nieuwe Energiewet wordt het mogelijk om opgewekte energie van zonnepanelen lokaal te delen. Dat biedt ruimte voor lokale initiatieven, waardoor lokale opslag en herverdeling van stroom en warmte mogelijk wordt. Nu mag dat nog niet. Met de nieuwe Energiewet kan er dus veel veranderen. Voor woningcorporaties kunnen die veranderingen snel komen als de wet van kracht wordt per 1 januari 2025. Of het zo snel gaat is natuurlijk nog afwachten, maar Stichting Wocozon zorgt dat woningcorporaties flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen.

Wocozon
Dankzij Wocozon kunnen woningcorporaties versnellen, zowel met de woonopgave als het verduurzamen. Want wat woningcorporaties niet kunnen, maakt Wocozon mogelijk. Dat is uniek in Nederland en dat biedt deze sector grote kansen. Dat begint bij zonnepanelen en gaat veel verder. Van financiering tot uitvoering en allemaal met één doel: blije bewoners. De grote financieringsfaciliteit die Wocozon heeft voor duurzame energie is exclusief voor woningcorporaties. De woningcorporaties lopen geen risico en bewoners hebben direct voordeel.

Van 10 naar 100 miljoen kWh
De 10 miljoen die afgelopen kwartaal is opgewekt met de zonnepanelen is nog maar het begin. Dit waren immers de koudste maanden van het jaar; de meest zonnige maanden moeten nog komen. Het jaarvolume aan opgewekt zonnestroom met Wocozon komt gemiddeld uit op 100 miljoen kWh. Het gaat dus echt om een groot volume. Stichting Wocozon doet er dan ook alles aan om met de aangesloten woningcorporaties het verschil te maken in de energietransitie.