|
| |

Uw materieel voordelig vergroenen met subsidie

gww
Op 9 mei opent Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Tot 2030 wordt 270 miljoen euro vrijgemaakt om bouwondernemers een steuntje in de rug te geven bij het vervangen of ombouwen van hun materieel. De subsidie is ingesteld om de bouwsector te helpen in 2030 te voldoen aan de emissie-eisen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord en de Aanpak Stikstof. Binnen de nieuwe regeling kunnen ondernemers tot 50% subsidie krijgen voor het vergroenen van hun materieel.
Meerdere routes naar zero emission Naast de aanschaf van nieuw zero emission materieel kan ook subsidie worden aangevraagd voor het ombouwen of aanpassen van bestaand materieel. Voordeel hiervan is dat u versnelde afschrijving van uw huidige materieel voorkomt en met beperkte investeringen uw milieu- en klimaatdoelstellingen kunt halen. Daarnaast wordt door hergebruik en levensduurverlenging van bestaand materieel ook bespaard op het gebruik van schaarse grondstoffen en energie voor de productie van nieuw materieel.
Bij DLS bieden we verschillende green mobility oplossingen die beschikbaar zijn als retrofit en bijdragen aan het terugdringen van emissies. Met onze concepten bepaalt u zelf uw eigen route naar zero emission, met oplossingen die passen bij uw doelen en binnen uw budget
Near Zero Emission concept Met de emissietechnologie van HJS kan een goede start gemaakt worden. Door een SCRT-retrofit (combinatie van NOx-katalysator en roetfilter) worden de emissies van stikstof en roet met respectievelijk 95% en 99% verminderd. Wanneer u dit combineert met een biologische brandstof, zoals HVO 100, vermindert u ook de uitstoot van CO2 met 80% tot 90%. Hiermee kunnen de emissies van bestaande machines met een motor met niveau Stage III of lager worden verlaagd tot Stage V-niveau. De emissietechnologie kan door DLS worden ingebouwd, maar is ook verkrijgbaar als kit die u zelf kunt monteren. De inbedrijfstelling wordt vervolgens door DLS verzorgd.
Zero Emission concepten Mogelijke zero emission oplossingen van DLS zijn het ombouwen van bestaand materieel naar een accu- of waterstof elektrische aandrijving. Dit is vele malen goedkoper en sneller leverbaar dan nieuw zero emission materieel. Door levensduurverlenging voorkomt u daarnaast versnelde afschrijving van uw bestaande materieel en worden grondstoffen en energie voor de productie van nieuw materieel bespaard.
Wilt u meer weten over de verschillende (near) zero emission oplossingen en hun emissiebesparingen, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw materieel? Neem dan direct contact met ons op!
Website: www.dlsbv.nl E-mail: info@dlsbv.nl Telefoon: +31 (0)78-632 3690
|