Fire Seminar 2019

installatie
Brandveiligheid op daken: Dit moet u weten… Brandveiligheid op platte daken komt steeds vaker ter sprake nu het gebruik en het plaatsen van zonnepanelen aan het toenemen is. Dit jaar staat de 8steeditie van het Fire Seminar dan ook in het teken van de brandveiligheid op platte daken. Hoe zit het met de brandveiligheid op platte daken? Waar moet u op letten? Hoe kijkt de brandweer naar dit onderwerp? En hoe de verzekeraar? En hoe zit het met zonnepanelen? Wilt u het antwoord op deze vragen? Kom dan naar het Fire Seminar. Fire Seminar 2019 vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019 in het hart van de verzekeringswereld bij de VNAB in Rotterdam.
Zonnepanelen en brandveiligheid Dat het aantal zonnepanelen, ook op daken, fors toeneemt is geen nieuws. Volgens het CBS is het opgesteld vermogen aan zonnepanelen in 2018 met 1.500 megawatt is gegroeid naar 4.400 megawatt. De toename was bij bedrijven (71 procent) groter dan bij woningen (37 procent), vooral door de aanleg van zonneparken en de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfspanden. Zonnepanelen zijn goed voor de opwekking van energie, maar ze nemen ook risico’s met zich mee. Op diverse plekken hebben zonnepanelen al branden veroorzaakt. Tijd dus voor wat aandacht voor dit onderwerp. Waar moet u op letten bij het gebruik van zonnepanelen? Hoe kan je veilig werken op daken en brand voorkomen? Dit zijn vragen die voorbij komen tijdens alweer de 8steeditie van Fire Seminar 2019.
Dakbranden en de gevolgen Zonnepanelen nemen risico’s met zich mee en hier wordt zeker aandacht aan besteed tijdens het Fire Seminar. Voorkomen is immers beter dan genezen. Toch kan er een brand ontstaan en waar moet dan op gelet worden? Brandweer Nederland neemt u deze dag mee in de risico’s van dakbranden. Hoe zit het met de Nederlandse regelgeving? Ook is er aandacht voor brandoverslag en hebben we een spreker van FM Global die u meeneemt in de wereld van de verzekeraars? De dagvoorzitter is de Nederlandse interviewer en schrijver Frénk van der Linden. Kijk voor het programma op www.fireseminar.nl/programma
Ook deelnemen aan het Fire Seminar? Het Fire Seminar wordt georganiseerd voor brandexperts, brandweer, verzekeraars, architecten, gebouwbeheerders en adviesbureaus. Wilt u ook meepraten over het thema brandveiligheid op platte daken? Kom dan op dinsdag 8 oktober 2019 ook naar het Fire Seminar. Deelname is gratis. Ga om u aan te melden naar www.fireseminar.nl/aanmelden