Afbeelding
nvkl-installatie-bouwmagazine

Voldoet jouw klimaatinstallatie aan de nieuwe regels?

installatie
Klimaatinstallaties zorgen ervoor dat het binnenklimaat in jouw pand op een aangename temperatuur blijft. Deze installaties bevatten een koudemiddel dat wordt gebruikt als medium voor het transport van zowel warmte als koude. Ontsnapping van zo’n koudemiddel kan schadelijk zijn voor het milieu. Via onderhoud en preventieve keuringen door een gecertificeerde monteur wordt op de veiligheid toegezien. Daarnaast moet je je als eigenaar of beheerder van een koel- en/of klimaatinstallatie aan de bijbehorende wet- en regelgeving houden. Vanaf 1 januari 2021 gelden voor klimaat- en koelinstallaties nieuwe regels. Om je hiervan op de hoogte te stellen, heeft de brancheorganisatie voor koudetechniek en klimaatbeheersing (NVKL) de belangrijkste zaken op een rij gezet. Kijk voor een volledig overzicht van alle wetswijzigingen op www.nvkl.nl/wetgeving
F-gassenverordening Koudemiddelen kunnen natuurlijk of synthetisch zijn. Indien jouw installatie beschikt over een synthetisch koudemiddel, heb je te maken met de F-gassenverordening. Deze verordening heeft als doel om de uitstoot van F-gassen – vaak sterke broeikasgassen – zoveel mogelijk terug te dringen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Omdat ontsnapping ervan gevaarlijk kan zijn, zijn alleen installateurs met een F-gassencertificaat en monteurs met een F-gassendiploma bevoegd om werkzaamheden aan de installatie te verrichten. De verordening stelt daarnaast dat de hoeveelheid F-gassen die op de markt wordt gebracht, wordt afgeschaald. Van 2021 t/m 2023 betekent dit dat het jaarlijkse F-gassenquotum 45% bedraagt ten opzichte van 2015. Houd er dus rekening mee dat je tijdig op een alternatief koudemiddel overstapt om uitval van je installatie en daarmee een onaangenaam binnenklimaat te voorkomen. Tot slot voert de Europese Commissie momenteel een herziening van deze F-gassenverordening uit. Zo wordt onder meer gekeken naar de doeltreffendheid van de verordening en of er aanpassingen nodig zijn. Eind 2021 komt de Europese Commissie met een wijzigingsvoorstel.
Energieprestatie-eisen nieuwbouw In het Energieakkoord moeten steeds meer nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen energieneutraal zijn. Vanaf 1 januari 2021 wordt het zelfs wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. Dit staat in de zogenoemde eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). In deze BENG-eisen wordt gekeken naar de energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar (BENG 1) en worden er eisen gesteld op het gebied van het maximale primaire fossiele energiegebruik (BENG 2) en het minimale percentage hernieuwbare energie (BENG 3). Weet je niet of jouw bedrijf aan deze nieuwe eisen voldoet? Maak dan gebruik van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’. Met deze handige methode kun je naast de energieprestatie van nieuwbouw ook die van bestaande gebouwen berekenen. Om de energieprestatie van gebouwen efficiënter te maken, worden in de EPBD III systeemeisen voorgeschreven voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen. Denk hierbij aan ruimteverwarming, -koeling en ventilatie in het bedrijfspand. De energieprestatie wordt gecontroleerd en gedocumenteerd als deze nieuw geïnstalleerd, vervangen of verbeterd moet worden. De installateur dient deze documentatie via de digitale Rekentool Energieprestatie Installaties af te geven.
Geluidseisen buitenunits airco’s en warmtepompen Maakt jouw bedrijf gebruik van een airconditioner of warmtepomp? Dan is het wel zo prettig als de omgeving geen last heeft van geluidsoverlast van de buitenunit. De overheid heeft daarom een wijziging in het Bouwbesluit opgenomen en geluidseisen voor buitenunits gesteld. Deze gaan met ingang van 1 april 2021 in. De geluidseisen staan in artikel 3.8.2 en 3.9.3 van het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) en gelden voor (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde airconditioning en warmtepompen. In het Bouwbesluit is te lezen van welk geluidsniveau sprake mag zijn op de perceelgrens met een ander (bouwwerk)perceel of op de te openen deuren of ramen op hetzelfde perceel. In de Regeling is aangegeven hoe het geluidsniveau bepaald moet worden, waar moet worden gemeten en onder welke omstandigheden dit moet gebeuren (bedrijfstoestand).
Kies een NVKL erkende installateur Om te mogen werken met synthetische koudemiddelen moet een installateur in het bezit zijn van een F-gassencertificaat. Twijfel je welke installateur je moet benaderen? Kies dan altijd voor een NVKL erkende installateur om zeker te zijn van kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit. Alle NVKL-installateurs zijn in het bezit van de NVKL-erkenning, waar ze één keer in de twee jaar op getoetst worden. Zij voldoen hiermee aan alle verplichte wetgeving van de F-gassenverordening en daarnaast aan eisen op het gebied van onder andere opleiding en vakkennis. Ze kennen de risico’s van koudemiddelen en werken met de juiste technische hulpmiddelen om hiermee om te gaan en de veiligheid te waarborgen. Bovendien kunnen zij je alles vertellen over de gevolgen van de nieuwe F-gassenverordening voor jouw installaties. Je kunt daarnaast altijd terugvallen op de zakelijke geschillencommissie en de geschillencommissie voor consumenten die aan de NVKL-erkenning zijn gekoppeld. Op www.nvkl.nl vind je installateurs die gecertificeerd zijn.