Afbeelding

Wat doet een goede brandmeldinstallatie?

installatie
Wat is een brandmeldinstallatie en wat doet dit systeem precies? Hoe krijgt u een melding van een eventuele brand en hoe zorgt u ervoor dat ook de meldkamer daar meteen van op de hoogte is?
Een brandmeldinstallatie is onmisbaar voor veel professionele organisaties. Bovendien is de installatie ervan op basis van het Bouwbesluit 2012 in veel gevallen verplicht. Daarnaast is het verstandig om zo’n installatie al tijdens de bouw en bij andere verbouwingen te gebruiken. Dat vraagt om een andere insteek, omdat de vaste installaties daarvoor over het algemeen niet goed geschikt zijn.
Wat is een brandmeldinstallatie (bmi)? Voordat we ingaan op wat een goede bmi precies doet leggen we u graag uit wat dit is. Het is een systeem dat bestaat uit bijvoorbeeld rookmelders, handmelders en signaleringen zoals sirenes en flitslichten. Samen zorgen de verschillende onderdelen voor een compleet systeem dat waarschuwt bij een eventuele brand.
Houd er rekening mee dat de brandmeldinstallatie bovendien een aantal andere systemen kan aansturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontruimingsalarmsystemen, branddeuren en blusinstallaties. Op die manier kan de brandmeldinstallatie de brand ontdekken, om dit vervolgens via de juiste kanalen door te geven en mensen in veiligheid te brengen.
Ontdekken en schade beperken Een brandmeldinstallatie heeft twee belangrijke taken:
  1. Brand ontdekken
  2. Schade en slachtoffers beperken
1. Brand ontdekken De brandmeldinstallatie zal in eerste instantie de brand ontdekken. Dat wil zeggen, de rookmelders andere melders stellen vast dat er sprake is van hitte en uiteindelijk een brand. Des te beter dit systeem werkt, hoe vroeger het lukt om vast te stellen dat er sprake is van een brand.
Juist in een vroeg stadium is het nog goed mogelijk om iets tegen de brand te doen. Door meteen de juiste maatregelen te nemen krijgt het vuur bijvoorbeeld niet de kans om om zich heen te slaan.
De brandmeldinstallatie zal de brand opmerken en op basis daarvan bijvoorbeeld het ontruimingsalarm activeren. Bovendien kunnen er deuren worden opengezet of kan de installatie een blussysteem activeren. Dit gebeurt in alle gevallen automatisch, waardoor daar geen mensen aan te pas hoeven te komen.
2. Schade en slachtoffers beperken De brandmeldinstallatie zal zo snel mogelijk inspelen op een gevaarlijke situatie. Op die manier helpt het systeem om slachtoffers te voorkomen. Dat lukt op een aantal verschillende manieren:
  • Vluchten met minder verwondingen Zodra er brand ontstaat moeten aanwezigen zo snel mogelijk veilig naar buiten zien te komen. Een brandmeldinstallatie die vroeg waarschuwt helpt te voorkomen dat er onnodige verwondingen ontstaan. In plaats daarvan lukt het om snel naar buiten te vluchten.
  • Meer mogelijkheden om te blussen De installatie die een brand al in een vroeg stadium meldt verbetert de mogelijkheden om deze te blussen. Dat voorkomt onnodige (brand)schade.
  • Voorkomen van overslaan van de brand Door bijvoorbeeld de branddeuren en andere scheidingen automatisch te laten sluiten kan het vuur niet overslaan. Het blijft op die manier beperkt tot het deel waarin de brandmeldinstallatie z’n werk doet.
  • Milieuschade door schadelijke stoffen beperken Ten slotte kan de brandmeldinstallatie helpen om de uitstoot van schadelijke stoffen voor het milieu te beperken. Het is daarvoor belangrijk dat bijvoorbeeld (brand)deuren zichzelf sluiten.
De brandmeldinstallatie maakt het mogelijk om zo snel mogelijk in te spelen op een brand of een andere gevaarlijke situatie. En sterker nog, door hierbij zoveel mogelijk te automatiseren hoeft er niet eens menselijk handelen aan te pas te komen.
Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie De brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie worden soms gecombineerd, maar dat hoeft niet. Het is daarom belangrijk om de twee goed uit elkaar te houden. Een installatie die de brand meldt stelt vast dat er sprake is van vuur. Op basis daarvan is het mogelijk om bijvoorbeeld de installatie voor het ontruimen te activeren.
De brandmeldinstallatie probeert de brand zo vroeg mogelijk te ontdekken en daarover signalen te versturen. Een ontruimingsinstallatie probeert mensenlevens te beschermen door hen het pand veilig te laten verlaten bij calamiteiten.
De ontruimingsinstallaties zijn er in twee verschillende soorten:
  • Type A: gesproken woord Dit systeem voor ontruimingen zal gesproken berichten combineren met een slow-whoop-signaal. Met name in gebouwen waar veel mensen samenkomen is dit een populaire keuze. Het is mogelijk om gesproken boodschappen mee te sturen en daarmee aanwijzigingen te geven.
  • Type B: in de brandmeldinstallatie geïntegreerd In andere gevallen zit het systeem voor ontruimingen geïntegreerd in de brandmeldinstallatie. Ook hierbij is er sprake van een slow-whoop-signaal. Dit is vooral een populaire keuze als de aanwezigen het gebouw kennen en goed weten wat ze bij een calamiteit moeten doen.
VPS FireAlert Met onze oplossing VPS FireAlert kies je voor een brandmeldinstallatie die ook gewoon tijdelijk, draadloos en helemaal mobiel beschikbaar is.
Het systeem is natuurlijk EN54-gecertificeerd en CE-gemarkeerd. En sterker nog, de oplossing voldoet aan alle belangrijke richtlijnen en wetgeving op het gebied van brandbeveiliging en ontruiming. brandmeldinstallatie is namelijk speciaal ontwikkeld om zowel de brandmelding als de ontruiming te combineren. Dat betekent dat u met één systeem kiest voor een heel complete oplossing.
Wij staan voor u klaar Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem contact op met onze adviseurs of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.