Een gezond binnenklimaat voor elk kantoor

installatie
Branchevereniging Binnenklimaat Nederland
Lucht, licht, temperatuur en geluid. Deze vier factoren bepalen hoe gezond het binnenklimaat in kantoren en woningen is. Sinds begin februari is er een onafhankelijk keurmerk waarmee onder andere aannemers, installateurs, vastgoedeigenaren en leveranciers van binnenklimaattechnologie kunnen aantonen dat een gebouw een gezond binnenklimaat heeft. Met continue monitoring en waar nodig bijsturing, wordt het gezonde binnenklimaat voor de gebruikers van de ruimten geborgd.
Initiatiefnemers van het Binnenklimaat Label zijn branchevereniging Binnenklimaat Nederland, TVVL, bba Binnenmilieu, FHI gebouw Automatisering, TNO, Office Vitae en het Rijksvastgoedbedrijf. 
Feedback gebruikers Remi Hompe, directeur Binnenklimaat Nederland: ‘Het Binnenklimaat Label meet niet alleen met sensoren lucht, licht, temperatuur en geluid, maar ook op basis van people feedback. Het label wordt afgegeven door een gecertificeerd inspecteur. Alle metingen zijn inzichtelijk via de platforms van technologiepartners.’  
Alle partijen aan boord krijgen Het Binnenklimaat Label is gebaseerd op het Programma van Eisen Gezonde Kantoren, ook een initiatief van branchevereniging Binnenklimaat Nederland en TVVL. Hompe: ‘Dit PvE is inmiddels een standaard in de markt voor het (her)ontwikkelen van kantoren die naast energiezuinig ook gezond en comfortabel moeten zijn. We proberen alle technologiepartijen aan boord te krijgen, want als ze allemaal dit PvE volgen dan kunnen gebruikers van kantoren verschillende panden op gezond binnenklimaat met elkaar vergelijken.’ Het Binnenklimaat Label geeft de eigenaar van een gebouw zekerheid dat de in het PvE gestelde prestatie- eisen gehaald worden.  
Voorkom gezondheidsklachten Waarom een gezond binnenklimaat zo belangrijk is? Directeur Hompe kan het niet vaak genoeg herhalen. ‘Een ongezond binnenklimaat kan leiden tot gezondheidsklachten zoals luchtweg-, concentratie- en slaapproblemen en hart- en vaatziekten. ‘Dat is zorgelijk, maar toch schrijft het Bouwbesluit alleen voor hoeveelheid lucht er in woningen geblazen moet worden. Het stelt geen eisen aan de luchtkwaliteit en het binnenklimaat. Ook wordt er nog teveel gestuurd op alleen energieverbruik, terwijl het toch het belangrijkste is dat werknemers proactief en gezond kunnen functioneren op kantoor?’ Datzelfde wil de vereniging ook voor thuis. Er is al een PVE Gezonde woningen en de ambitie is volgend jaar ook een Binnenklimaat Label voor woningen op de markt te brengen. ‘Het Nationaal Isolatieprogramma juichen we toe, maar hierin ligt de focus teveel op isoleren alleen terwijl isoleren en ventileren hand in hand horen te gaan.’  
Toekomst Om het binnenklimaat in kantoren en woningen gezond te houden, is de komende decennia veel vakmanschap nodig. ‘Goed uit de voeten kunnen met data wordt nog belangrijker, hier praten we met onder andere TNO over. We verwachten dat het binnenklimaat steeds meer op individueel niveau geregeld Want de ene groep gebruikers wenst bijvoorbeeld een andere temperatuur, meer of minder licht dan de andere groep. Dus in de toekomst  zullen er verschillende technologische oplossingen komen zoals bijvoorbeeld met verwarmde bureaustoelen en extra frisse luchtaanvoer voor mensen met astma. We staan pas aan het begin van de binnenklimaat challenge.’
Tekst: Sara Terburg
Meer weten? www.binnenklimaatlabel.nl www.pvegezondekantoren.nl