Afbeelding

Eerste editie DAKEN & ZAKEN in meerdere opzichten primeur voor dakenbranche

renovatie
Op donderdag 11 november 2021 wordt van 10-20 uur in de Evenementenhal Gorinchem in de hal ‘Next Level’ eindelijk de eerste editie van de nieuwe dakenvakbeurs georganiseerd: DAKEN & ZAKEN. Het eendaagse evenement is een relatiebeurs voor de platte en hellende dakenbranche en stelt alle belanghebbenden rond het dak in de gelegenheid om in een ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek te gaan.
Na de verplaatsingen als gevolg van de coronacrisis, wordt reikhalzend naar de beurs uitgekeken. Zaken doen gaat beter als je elkaar in de ogen kunt kijken. Eindelijk kan er weer, binnen de geldende maatregelen, een branche-evenement worden georganiseerd en deze eerste editie van
DAKEN & ZAKEN is ook in dat opzicht een primeur voor de dakenbranche.
In de markt was al langer een duidelijke behoefte naar een dergelijk evenement. Al enige tijd ontbrak het de branche aan een eigen platform en dat werd voelbaar. In nauwe samenspraak met de diverse marktpartijen is besloten het initiatief te nemen tot de organisatie van een volledig verzorgd, eendaags evenement (met gratis catering). U dient zich voorafgaand aan het beursbezoek aan te melden. Als u dit uiterlijk 31 oktober doet, is de toegang gratis. Toegangskaarten na deze datum kosten 15 euro per stuk. De reacties waren al direct bijzonder positief en de animo om op het evenement aanwezig te zijn is groot. Het evenement wordt voor en door de beide dakenbranches georganiseerd.
De maatschappelijke aandacht voor het dak groeit. Het dak wordt steeds meer ontdekt als de sleutel tot de oplossing van tal van maatschappelijke vraagstukken. Het dak is de locatie voor de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk gebied: dakgebruik, zonnepanelen, groen, wateropvang (ontlasten rioleringssystemen), luchtzuivering, biodiversiteit, etc. Daarbij moet de esthetische waarde van het dak niet uit het oog worden verloren. De voornaamste functie van het dak is de waterdichting. Belangrijk is dus dat dit alles op een goede en veilige manier gebeurt, met de juiste materialen en technieken. En als het even kan met gebruikmaking van milieuvriendelijke materialen.
Hoewel DAKEN & ZAKEN primair een relatiebeurs is, zullen er tijdens de dakenbeurs ook innovaties getoond en besproken worden.
De platte en hellende dakenbranche staan kortom niet voor een geringe opgave, in een tijd waarin de kwaliteit strenger bewaakt gaat worden en het vakmanschap steeds schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit, van belang dat de verschillende branchepartijen met elkaar in gesprek gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is een belangrijke factor in dat proces. DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de platte en hellende dakenbranche elkaar ontmoeten.