Afbeelding

ISORUB systeem van PAM galerij- en Balkonverhoging B.V. levert bijdrage bij het gasloos maken van 2 wooncomplexen van TRIADA in Vaassen

renovatie
‘Op de bovenstaande foto’s is het complex te zien voor en na de renovatie.’
PAM Galerij- en Balkonverhoging B.V. heeft in opdracht van Hemink Groep B.V. in 2021 de Galerij- en Balkonvloeren van twee complexen van Triada aan de Smutsstraat en Steinstraat in Vaassen voorzien van een vloerverhoging met het PAM ISORUB systeem. 
Het project is door Triada in 2020 middels een meervoudige aanbesteding in de markt gezet. Deze inschrijving is gewonnen door Hemink Groep B.V. 
Onderdeel van de opdracht was het aardgasloos  maken van de woningen, welke zijn gebouwd in 1967.
Om dit te kunnen realiseren zijn meerdere bouwkundige maatregelen getroffen, w.o. het aanbrengen van nieuwe kozijnen en deuren met daarin HR++ glas, nieuwe geïsoleerde buitenmuren, en ook het aanbrengen van een isolerende galerij- en balkonvloerverhoging met het PAM ISORUB systeem. 
Na de inschrijving is de Hemink Groep als meest geschikte kandidaat geselecteerd voor deze verduurzamingsopdracht. 
Na het winnen van deze opdracht is de Hemink Groep in contact gekomen met PAM Galerij- en Balkonverhogingen B.V.  Voor dit project was PAM ervan overtuigd, dat mede door het inzetten van het PAM ISORUB systeem een bijdrage geleverd kon worden aan de geformuleerde doelstellingen. 
Samen met de planmakers van Hemink is vervolgens een plan van aanpak opgesteld, waarbij de werkzaamheden van PAM op een logische wijze zijn ingevoegd in de werkplanning van Hemink.  Dit heeft geleid tot een prachtig resultaat en naar volle tevredenheid van Triada en haar huurders. 
De manager Vastgoed bij Triada, de heer Johan Wastenecker, geeft aan, dat de samenwerking met Hemink Groep en haar onderaannemers, w.o. PAM Galerij- en Balkonverhoging b.v. op een prettige en constructieve wijze is verlopen.
De Hemink Groep heeft inmiddels PAM galerij- en Balkonverhoging B.V. voor meerdere projecten ingeschakeld. Klanttevredenheid heeft hier dus zijn werk gedaan.